1 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/Damavandmining

معدنی دماوند

خدمات اکتشاف و استخراج سنگهای معدنی، سرب،پوکه معدنی، تر

  • ارسال در مقالات فنی و تخصصی معدنی دماوند

    معرفی شرکت

    شركت معدني دماوند در سال 1362 به شماره 47269 به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري،ايجاد صنايع معدني،مشاوره درامورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد،چه بطور مستقل و چه با مشاركت بخش دولتي ، تعاوني و يا خصوصي ، توليد انواع مصالح و لوازم مورد نياز ساختماني و معدني و تهيه كاني آرائي مواد اوليه مصالح ساختماني و صنعتي و تهيه و اجراي طرحهاي خاكبرداري ، خاكريزي و عمليات اكتشافي و نيز سرمايه گذاري در ساير مؤسسات و واردات و صادرات كليه كالاي مجاز.