1 مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/Damavandmining

معدنی دماوند

خدمات اکتشاف و استخراج سنگهای معدنی، سرب،پوکه

  • ارسال در اطلاعات کاربردی معدنی دماوند

    معرفی شرکت

    شركت معدني دماوند در سال 1362 به شماره 47269 به ثبت رسيده است. موضوع فعاليت شركت عبارتست از اقدام به هرگونه عمليات اعم از اكتشاف ، بهره برداري،ايجاد صنايع معدني،مشاوره درامورمعدني و تهيه نقشه هاي زمين شناسي و سرمايه گذاري مـستقيم يا غير مستقيم كه با موضوع شـركت درارتباط باشد،چه بطور مستقل و چه با مشاركت بخش دولتي ، تعاوني و يا خصوصي ، توليد انواع مصالح و لوازم مورد نياز ساختماني و معدني و تهيه كاني آرائي مواد اوليه مصالح ساختماني و صنعتي و تهيه و اجراي طرحهاي خاكبرداري ، خاكريزي و عمليات اكتشافي و نيز سرمايه گذاري در ساير مؤسسات و واردات و صادرات كليه كالاي مجاز.