بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/agriservices

مادر تخصصی خدمات کشاورزی

صید، تولید، فرآوری و فروش خاویارمعرفی

  • مادر تخصصی خدمات کشاورزی
  • تلفن: 02188728368
  • فکس: 02188722353
  • موبایل: 02188728368
  • وب سایت: www.agriservices.ir
  • آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر، نبش کوچه چهارم، پلاک 7اعمال مدیریت و هدایت شرکتهاى زیرمجموعه به منظور ساماندهى و افزایش بازدهى و بهره ورى مطلوبازامکانات و منابع آنها.
سیاستگذاری، برنامه ریزى و نظارت در امور و وظایف شرکتهاى زیرمجموعه با توجه به ساسنامه، اهداف وفعالیتهاى هر یک از آنها
هدایت " شرکتهاى زیرمجموعه" در چارچوب مفاد این اساسنامه.
اتخاذ تدابیر و خط مشى هاى لازم در خصوص تعیین وضعیت "شرکتهاى زیرمجموعه" اعم از واگذاری، ادغام، انحلال، تجزیه، اصلاح ساختار و فرآیند بهبود مدیریت آنها.
انجام خدمات جهت امور کشاورزی، دامى و منابع طبیعى و پشتیبانى ستادى و فنى از فعالیتهای"شرکتهاى زیرمجموعه".
انجام فعالیتهاى آموزشى و فنى در چهار چوب موضوع و وظایف "شرکت".
فراهم نمودن موجبات تأمین و تدارک کالاهاى مورد نیاز "شرکتهاى زیرمچموعه".
در اجـرای تبصـره 5 مـاده واحـده...  
بیشتر...