بدون پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/alshahpari

سینتی سایزر

سینتی سایزر,فرکانس,RF,باند ,KU