25 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/danybabaeian

الکترو صنعت بابایی

منبع تغدیه سوئیچینگ ,شارژر باطری فراتاب,سوکت باطری و یو

 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  شارژر باطری 48 ولت20 آمپر فراتاب Faratab

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت فراتاب ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری با ولتاژها و جریان های مختلف اعلام می دارد
  ویژگی های شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری فرا تاب :
  شارژر سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ
  دارای عملکرد اتصال شارژ باطری معکوس
  شـارژر سـوئیچـینگ دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ
  مجهز به فیوز جهت محافظت در برابر اضافه بار باتری
  دارای مـدار Limiter
  دارای ریپل کمتر از 30 میلی ولت
  حـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و اضـافـه بـار
  خـروجـی تثـبـیـت شـده و ایـزولـه بـرق شـهر
  ولتـاژ ورودی 155 ولـت تا 280 ولـت

  شارژر باطری 48 ولت 5 آمپر در ابعاد 170 * 280 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 48 ولت 10 آمپر در ابعاد 170 * 280 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 48 ولت 20 آمپر

  بیشتر شارژر باطری 48 ولت20 آمپر فراتاب Faratab
  www.faratab-co.blogfa.com
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  شارژر باطری 24 ولت 10 آمپر فراتاب

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت فراتاب ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری با ولتاژها و جریان های مختلف اعلام می دارد
  شارژر باطری 24 ولت 10 آمپر در ابعاد 140 *170 * 70 میلیمتر
  شارژر باطری 24 ولت 20 آمپر در ابعاد 170 * 280 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 24 ولت 35 آمپر در ابعاد 280 * 340 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 24 ولت 40 آمپر در ابعاد 280 * 340 * 80 میلیمتر
  شارژر سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ
  دارای عملکرد اتصال شارژ باطری معکوس
  شـارژر سـوئیچـینگ دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ
  مجهز به فیوز جهت محافظت در برابر اضافه بار باتری
  دارای مـدار Limiter
  دارای ریپل کمتر از 30 میلی ولت
  حـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و اضـافـه بـار
  خـروجـی تثـبـیـت شـده و ایـزولـه بـرق

  بیشتر شارژر باطری 24 ولت 10 آمپر فراتاب
  www.faratab-co.blogfa.com
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  شارژر باتری 15 آمپر - شارژر باطری 15A

  شارژر باطری 12 ولت 15 آمپر فراتاب در ابعاد 140 * 140 * 70 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 18 آمپر ولت فراتاب در ابعاد 140 * 170 * 70 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 35 آمپر فراتاب در ابعاد 170 * 280 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 40 آمپر فراتاب در ابعاد 170 * 280 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 60 آمپر فراتاب در ابعاد 280 * 340 * 80 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 80 آمپر فراتاب در ابعاد 280 * 340 * 80 میلیمتر

  شارژر سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ
  دارای عملکرد اتصال شارژ باطری معکوس
  شـارژر سـوئیچـینگ دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ
  مجهز به فیوز جهت محافظت در برابر اضافه بار باتری
  دارای مـدار Limiter
  دارای ریپل کمتر از 30 میلی ولت
  حـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و اضـافـه بـار
  خـروجـی تثـبـیـت شـده و ایـزولـه بـ

  بیشتر شارژر باتری 15 آمپر - شارژر باطری 15A
  www.faratab-co.blogfa.com
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  شارژر 12 ولت - شارژر باطری 12 ولت

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایی نمایندگی انحصاری شرکت فراتاب ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری با ولتاژها و جریان های مختلف اعلام می دارد
  شارژر باطری 12 ولت 3 آمپر در ابعاد 140 * 140 * 70 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 12 آمپر در ابعاد 140 * 140 * 70 میلیمتر
  شارژر باطری 12 ولت 15 آمپر در ابعاد 140 * 140 * 70 میلیمتر

  ویژگی های شارژر سوئیچینگ اتوماتیک باطری فرا تاب :
  شارژر سوئیچینگ دارای قطع کن اتوماتیک شارژ
  دارای عملکرد اتصال شارژ باطری معکوس
  شـارژر سـوئیچـینگ دارای قطـع کـن اتومـاتیـک شـارژ
  مجهز به فیوز جهت محافظت در برابر اضافه بار باتری
  دارای مـدار Limiter
  دارای ریپل کمتر از 30 میلی ولت
  حـفاظـت در بـرابـر اتصـال کـوتـاه و اضـافـه بـار
  خـروجـی تثـبـیـت شـده و ایـزولـه بـرق شـه

  بیشتر شارژر 12 ولت - شارژر باطری 12 ولت
  www.faratab-co.blogfa.com
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  ترانس دیوسر جریان IME - ترانسدیوسر وات

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایــی پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد
  ترانس دیوسر - IMEترانس دیوسر توان ، ترانس دیوسر فرکانس ، ترانس دیوسر Active و Reactive IME
  TM8P03120 ترانس دیوسر - TM8P0H110 ترانس دیوسر - TM8P0H120 ترانس دیوسر
  ترانس دیوسر, TM31230 ترانس دیوسر, TM31330 ترانس دیوسر TM31H10 ، ترانس دیوسر TM31H20
  ترانس دیوسر TM31H30 ترانس دیوسر TM31H40 , ترانس دیوسر TM31L10 , ترانس دیوسر TM31L20 ,
  ترانس دیوسر TM31L30 , ترانس دیوسر TM31L40 ، ترانس دیوسر جریان ، انواع ترانس دیوسر
  ترانس دیوسر جریان IME
  ترانس دیوسر اکتیو و راکتیو - ترانسدیوسر توان – ترانسدیوسر فرکانس – ترانسدیوسر توان اکتیو IME
  ترانسدیوسر توان راکتیو IME
  ترانسدیوسر

  بیشتر ترانس دیوسر جریان IME - ترانسدیوسر وات
  www.parscenter.com/BabaeiELC
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  شارژر باطری 110 ولت 40 آمپر, شارژر باتری

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابایــی پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد
  شارژر باطری مخابراتی 110 ولت 5 آمپر : شارژر باطری رک مونت دارای ورودی تکفاز و سه فاز با خروجی 110 ولت 5 آمپر
  شارژر باطری مخابراتی 110 ولت 10 آمپر : شارژر باطری رک مونت دارای ورودی تکفاز و سه فاز با خروجی 110 ولت 10 آمپر
  شارژر باطری مخابراتی 110 ولت 20 آمپر : شارژر باطری رک مونت دارای ورودی تکفاز و سه فاز با خروجی 110 ولت 20 آمپر
  شارژر باطری مخابراتی 110 ولت 40 آمپر : شارژر باطری رک مونت دارای ورودی تکفاز و سه فاز با خروجی 110 ولت 40 آمپر
  شارژر باطری مخابراتی 230 ولت 5 آمپر : شارژر باطری مخابراتی دارای ورودی تکفاز و سه فاز با خروجی 230 ولت 5 آمپر
  شارژر باطری مخابراتی

  بیشتر شارژر باطری 110 ولت 40 آمپر, شارژر باتری
  www.sharger.blogfa.com
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو صنعت بابایی

  منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر, LRS-350-24

  الکترو صنعت بابایی/دانیال بابائیان پیشگام در زمینه ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد
  منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well
  LRS-350 : منبع تغذیه کف خواب مینول 350 وات - منبع تغذیه 350 وات Mean Well
  LRS-350-5 : منبع تغذیه کف خواب مینول 5 ولت 60 آمپر - منبع تغذیه 5 ولت 60 آمپر
  LRS-350-12 : منبع تغذیه کف خواب مینول 12 ولت 30 آمپر - منبع تغذیه 12 ولت 30 آمپر
  LRS-350-15 : منبع تغذیه کف خواب مینول 15 ولت 23.2 آمپر - منبع تغذیه 15 ولت 23.2 آمپر
  LRS-350-24 : منبع تغذیه کف خواب مینول 24 ولت 15 آمپر - منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر
  LRS-350-48 : منبع تغذیه کف خواب مینول 48 ولت 7.3 آمپر - منبع تغذیه 48 ولت7.3 آمپر
  منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر,LRS-

  بیشتر منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر, LRS-350-24
  www.meanwell.blog.ir