31 پست بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/doosan

دوسان دوو (doosan)

تناژهای متداول لیفتراک دوسان دوو عبارتند از: لیفتراک 3