99 مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/egetco

الکترو گستر تهران

شرکت الکترو گستر تهران سالهاست که در زمینه وا


 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  COMMONWEALTH تایوان

  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن DC 12V بوشی :
  76. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.
  الکتروگستر تهران
  77. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  78. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.
  79. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  80. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.

  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: http://www.e

  بیشتر COMMONWEALTH تایوان
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فن 220V AC بوشی COMMONWEALTH تایوان

  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن 220V AC بوشی :
  71. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  72. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  73. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  74. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  75. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: http://www.eGet.ir
  WWW.EL

  بیشتر فن 220V AC بوشی COMMONWEALTH تایوان
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فن 12V DC بلبرینگی شرکت COMMONWEALTH تایوان

  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن 12V DC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
  66. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.
  67. فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  68. فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.
  69. فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  70. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 12 ولت DC شرکت کامنولت تایوان.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: htt

  بیشتر
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فنAC 220V بلبرینگی کامنولت تایوان.


  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فنAC 220V بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
  61. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  62. فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  63. فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  64. فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت COMMONWEALTH تایوان.
  65. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 220 ولت AC شرکت کامنولت تایوان.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133

  بیشتر فنAC 220V بلبرینگی کامنولت تایوان.
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فن380V AC بوشی سان ایس ژاپن


  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن380V AC بوشی :
  51. فن بوشی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  52. فن بوشی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
  53. فن بوشی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  54. فن بوشی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
  55. فن بوشی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: http://www.eGet.ir
  WWW.ELECGOSTAR.COM
  آدرس:

  بیشتر فن380V AC بوشی سان ایس ژاپن
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فن DC 24Vبلبرینگی سان ایس ژاپن


  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن DC 24Vبلبرینگی ( BALL BEARING ) :
  46. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.
  47. فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.
  48. فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.
  49. فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت SUN ACE ژاپن.
  50. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 24 ولت DC شرکت سان ایس ژاپن.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: http://www

  بیشتر فن DC 24Vبلبرینگی سان ایس ژاپن
 • ارسال در محصولات و خدمات الکترو گستر تهران

  فن380V AC بلبرینگی سان ایس ژاپن ( BALL BEARING )


  شرکت فنی و مهندسی الکترو گستر تهران توزیع کننده محصولات شرکت هایSAN ACE ژاپن EBMPAPSTآلمان و COMMONWEALTH تایوان در ایران،وADDA آمادگی خود را جهت ارائه انواع فن در ابعاد و ولتاژهای مختلف اعلام می‎دارد:
  فن380V AC بلبرینگی ( BALL BEARING ) :
  41. فن بلبرینگی 25×80×80 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  42. فن بلبرینگی 38×120×120 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
  43. فن بلبرینگی 50×150×150 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  44. فن بلبرینگی 60×200×200 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت SUN ACE ژاپن.
  45. فن بلبرینگی 60×220×220 با ولتاژ 380 ولت AC شرکت سان ایس ژاپن.
  روزهای کاری یک شنبه تا چهار شنه از ساعت 9 تا 18 و پنج شبه از ساعت 10 تا 15
  موبایل : 09124300925
  سایت www.tobishi.ir
  تلفن: 02133999172
  تلفکس: 02133999173
  وبسایت: http

  بیشتر فن380V AC بلبرینگی سان ایس ژاپن ( BALL BEARING )