2 مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/falatturbine

پویا توربین فلات

سیلندر،یونیت،پرس هیدرولیک، شیرآلات و هیدروموت