www.sanat.ir/fpmoulding

قالب سازی فن آور پلاستیک

طراح و سازنده قالب های صنعتی، خانگی، کشاورزی


 • ارسال در آگهی های عمومی قالب سازی فن آور پلاستیک

  قالب سازی

  شرکت قالبسازی پیشرفته فن آور پلاستیک که بـه اختصار GPI نامیده می شود یکی از بـزرگترین شرکتهای قالب سازی ایران می باشد که در زمینه طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی و پلاستیک و ریخته گری فعالیت نموده و با برخورداری از کادر مهنـدسی متـخصص و مجرب و نیـز بهره منـدی از تخصص و دانش فنی پرسنل خود ،در مراحل مختلف طراحی و ساخت انواع قالب پروگرسیو ، چدنی ، پلاستیک و...... تا مراحل مونتاژ ، Try out و تحویل قالب فعالیت می نماید.

  قالب سازی
 • ارسال در آگهی های عمومی قالب سازی فن آور پلاستیک

  قالب سازی

  شرکت قالب سازی پیشرفته فن آور پلاستیک که بـه اختصار GPI نامیده می شود یکی از بـزرگترین شرکتهای قالب سازی ایران می باشد که در زمینه طراحی و ساخت انواع قالب های فلزی و پلاستیک و ریخته گری فعالیت نموده و با برخورداری از کادر مهنـدسی متـخصص و مجرب و نیـز بهره منـدی از تخصص و دانش فنی پرسنل خود ،در مراحل مختلف طراحی و ساخت انواع قالب پروگرسیو ، چدنی ، پلاستیک و...... تا مراحل مونتاژ ، Try out و تحویل قالب فعالیت می نماید.

  قالب سازی