بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/fsgco

فن آوران سازه گهر

ساخت سیلوهای بتنی با قال بهای لغزنده