بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/gonabadstarch

کشت وصنعت گناباد

بزرگترین واحد تولیدی نشاسته و گلوتن در استان