www.sanat.ir/irandairy

صنايع شير ايران

شير و فرآورده هاي لبني

0 از 5

معرفی صنايع شير ايران

  • صنايع شير ايران
  • تلفن: 021-88875011
  • فکس: 021-88661123
  • موبایل: 021-88875011
  • وب سایت: www. irandairy.ir
  • آدرس: تهران. ميدان ونك.چهارراه جهان كودك.بلوارآفريقا .نبش كوچه 23 پلاك 60

سازمان مدیریت صنعتی همه ساله بر اساس حجم فروش نسبت به بررسی ومعرفی شرکتهای برتر ایران اقدام می نماید.فهرست صد شرکت برتر، مجموعه‌ای متعلق به شرکت‌های بزرگ ایرانی است. دراین فهرست، بر روی شناسایی آرایش بنگاه های بزرگ کشور در کنار یکدیگر تمرکز شده است، به این دلیل که نگاه کلان ملی در شکل گیری این فهرست مورد نظر سازمان برگزار کننده این همایش بوده است. درگام اول، فهرستی که به مقایسه شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی از بعد کلان و ملی می‌پردازد و هدف آن ارایه تصویری از چگونگی آرایش بنگاه‌های اقتصادی در فضای کسب و کار ایران است، فهرستی عمومی است. در واقع در این فهرست تمامی فعالیت‌های اقتصادی اعم از خدماتی، صنعتی و … که در مفهوم عام خود می‌توانند رقیب یکدیگر در تخصیص منابع جامعه باشند، در کنار یکدیگر حضور خواهند داشت. در گام دوم، برای گزینش صد شرکت برتر ایران معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. رقم فروش در مورد کلیه شرکت‌ها رقم فروش خالص و در مورد بانک‌ها و موسسات مالی جمع درآمد مشاع و غیرمشاع است . در گام بعد این شرکت‌های منتخب از زوایای مخ...  
بیشتر...

|