4 مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/kazemi

گروه فنی مهندسی هیدروصنعت

تیغه های برش,سنبه پانچ,سنبه و ماتریس خم,تیغه