www.sanat.ir/ksc

فولاد خوزستان

آهن، گندله، اسلب، بيلت

0 از 5

معرفی فولاد خوزستان

  • فولاد خوزستان
  • تلفن: 06132278900
  • فکس: 06132278973
  • موبایل: 06132278900
  • وب سایت: www.ksc.ir
  • آدرس: اهــواز- كيلــومتر 10 جــاده اهــواز-بندر امام- جاده اختصاصي

شرکت فولاد خوزستان در سال 1372 و با استقرار گشت های VIP ، سفر تعالی خود را آغاز نمود. و در سالهای مختلف به موفقیت های بی شماری نظیر استقرار نظام تحقیقات وخودکفایی ، استقرار نظام پیشنهادها و گروههای QCC و WIT ، استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:94 ، طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و.... نائل گردید. اگر چه این موفقیت ها مطلوب بودند ، لیکن بدنه مدیریتی سازمان تشخیص داد، برای پیشرو شدن در حرکت به سوی کیفیت وهمسو شدن در حرکت به سوی چشم انداز سازمان ، نیاز به ابزار اندازه گیری وجود دارد. و این ابزار در مضمون مدل تعالی سازمانی قرار داشت . به همین منظور در سال 1382 ، آشنایی با مدل تعالی سازمانی در دستور کار مدیران قرار گرفت . در سال 1383 فولاد خوزستان برای اولین بار رویکرد پرسشنامه را برای خودارزیابی خود بکار برد و در همان سال با حضور در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ، موفق به دریافت گواهینامه برای تعالی سازمانی شد. این موفقیت شروع تازه ای برای فولاد خوزستان بود. زیرا از این پس متعهد گردید که کلیه فعالیت های خود را همسو با مدل نماید. ب...  
بیشتر...

|