بدون مطلب 1 دنبال کننده
www.sanat.ir/ksc

فولاد خوزستان

آهن، گندله، اسلب، بيلت

معرفی فولاد خوزستان

  • فولاد خوزستان
  • تلفن: 06132278900
  • فکس: 06132278973
  • موبایل: 06132278900
  • وب سایت: www.ksc.ir
  • آدرس: اهــواز- كيلــومتر 10 جــاده اهــواز-بندر امام- جاده اختصاصي

شرکت فولاد خوزستان در سال 1372 و با استقرار گشت های VIP ، سفر تعالی خود را آغاز نمود. و در سالهای مختلف به موفقیت های بی شماری نظیر استقرار نظام تحقیقات وخودکفایی ، استقرار نظام پیشنهادها و گروههای QCC و WIT ، استقرار نظام مدیریت کیفیت ISO 9001:94 ، طراحی سیستم های اطلاعات مدیریت MIS و.... نائل گردید. اگر چه این موفقیت ها مطلوب بودند ، لیکن بدنه مدیریتی سازمان تشخیص داد، برای پیشرو شدن در حرکت به سوی کیفیت وهمسو شدن در حرکت به سوی چشم انداز سازمان ، نیاز به ابزار اندازه گیری وجود دارد. و این ابزار در مضمون مدل تعالی سازمانی قرار داشت . به همین منظور در سال 1382 ، آشنایی با مدل تعالی سازمانی در دستور کار مدیران قرار گرفت . در سال 1383 فولاد خوزستان برای اولین بار رویکرد پرسشنامه را برای خودارزیابی خود بکار برد و در همان سال با حضور در جایزه ...  
بیشتر...