بدون مطلب بدون دنبال کننده
www.sanat.ir/navardAluminum

نورد آلومينيوم

كويل وتسمه ساده، كويل آجدار، ورق ساده ، ورق ف