ارتعاش سنج

ارتعاش سنج (لرزش سنج ، ویبریشن متر ، ویبرومتر) وسیله ای است که برای کنترل لرزش و ارتعاش،درصنایع مختلف کاربرد فراوان دارد.ارتعاش سنج ها دارای