بازدید:١۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در کاتالوگ و بروشور توسط توس بویلر
دیگ(بویلر) روغن داغ یا اویل هیتر طرع عمودی
دارای خصوصیات منحصر بفرد، افزایش نسبی راندمان حرارتی، افزایش سرعت تخلیه روغن داغ و جایگری کمتر نسبت به طرح افقی
خراسان رضوی, مشهد
صفحه ١

صفحات مرتبط