بالابر آکاردئونی الکتریکی

بالابر آکاردئونی الکتریکی  ارتفاع بالابری  از 4 تا 12 متر با ظرفیت سبد 220 الی 450 
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاع