بالابر تلسکوپی

بالابر تلسکوپی  نوعی از بالابر است با کارایی  بالا و دسترسی آسان  با ظرفیت های  بالابری مختلف ، قابل یدک و نصب بر ر