بالابر کشویی

بالابر کشویی وسیله ای  مکانیکی  زاویه داراست  که امکان دسترسی افراد را تا ارتفاع 12 و17 متر آسان می سازد و معمولا دارای ظرفیت