بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی HA16RTJPRO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 16.0m ارتفاع سبد 14.0m دسترسی افقی 8.30m فضای باز مورد نیاز 7.65m ظرفیت بالابری 230kg ابعاد سبد 0.8 1.83m x طول 6.75m عرض 2.30m ارتفاع در حالت جمع شده 2.30m سرعت حرکت 5.6km/h قابل
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی HA12CJ- برقی
ارتفاع دسترسی بالابر 11.7m ارتفاع سبد 9.7m دسترسی افقی 7m فضای باز مورد نیاز 4.74m ظرفیت بالابری 250kg عرض 1.2m ارتفاع در حالت جمع شده 1.99m قابلیت عبور از شیب 25% منبع قدرت / تغذیه 48V-320Amph وزن با
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی HA120PX- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 12.4m ارتفاع سبد 10.4m دسترسی افقی 6.6m فضای باز مورد نیاز 5.70m ظرفیت بالابری 230kg عرض 1.90m ارتفاع در حالت جمع شده 2.20m قابلیت عبور از شیب 45% منبع قدرت / تغذیه 21kW-28.5hp وز
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی  HA18SPX - دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 17.3m ارتفاع سبد 15.3m دسترسی افقی 10.60m فضای باز مورد نیاز 6.60m ظرفیت بالابری 230kg ابعاد سبد 0.8 1.8m x طول 7.50m عرض 2.30m ارتفاع در حالت جمع شده 2.20m سرعت حرکت 5.5km/h قابل
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی  HA18PX- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 17.3m ارتفاع سبد 15.3m دسترسی افقی 10.60m فضای باز مورد نیاز 6.60m ظرفیت بالابری 230kg ابعاد سبد 0.8 1.8m x طول 7.60m عرض 2.30m ارتفاع در حالت جمع شده 2.30m سرعت حرکت 5.5km/h قابل
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر مفصلی  HA16RTJO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 16.0m ارتفاع سبد 14.0m دسترسی افقی 8.30m فضای باز مورد نیاز 7.65m ظرفیت بالابری 230kg ابعاد سبد 0.8 1.83m x طول 6.75m عرض 2.30m ارتفاع در حالت جمع شده 2.30m سرعت حرکت 5.6km/h قابل
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر بالان صنعت
بالابر ثابت هیدرولیکی سنگین بالان صنعت مدل: HSL4-S
چ و مهره تابلو فرمان مجـهز به جعبه، کنتاکتـور، رله، تـرمینال و ... حرکت روان، بدون لرزش و کم صدا بالابر مخصوص حمل بار امکان تغییر مکان بالابر نـصب سـریع و آسـان کیفیت تولید محصولات بالان صنعت تح
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر بالان صنعت
بالابر ثابت هیدرولیکی بالان صنعت مدل: HSL2
رپک) جک هیدرولیکی با شافت پالش شده یا کرم سخت شیر برقی یک سرعته یا دو سرعته طبق سفارش مشتری سکوی بالابر ساخته شده از پروفیل آهنی زنجیر لیفتراکی( تیغه ای فولادی) مدل AL444 مطابق با استاندارد ANSI B
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی هالوت OHT21RTJ PRO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 20.60m ارتفاع سبد 18.60m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.91 2.44m x ارتفاع جمع شده 2.70m دسترسی افقی 15.9m عرض 2.47m طول 9.00m سرعت حرکت 5-6.5km/h شعاع چرخش به خارج 6.3m
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی هالوت OHT21RT- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 20.60m ارتفاع سبد 18.60m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.91 2.44m x ارتفاع جمع شده 2.70m دسترسی افقی 15.9m عرض 2.47m طول 9.00m سرعت حرکت 5-6.5km/h شعاع چرخش به خارج 6.3m
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL7210
ارتفاع دسترسی 9.5m حداکثر ظرفیت بالابری 7200kg حداکثر ارتفاع بالابری 0.7m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 3800kg حداکثر دسترسی به جلو 5.4m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 2000kg طول 5.91m عرض 2.38m ارتفاع د
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL5210
ارتفاع دسترسی 10m حداکثر ظرفیت بالابری 5200kg حداکثر ارتفاع بالابری 0.3m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 5200kg حداکثر دسترسی به جلو 5.7m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 3500kg طول 6.28m عرض 2.43m ارتفاع در
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL4017
ارتفاع دسترسی 16.70m حداکثر ظرفیت بالابری 4000kg حداکثر ارتفاع بالابری 2.40m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 2500kg حداکثر دسترسی به جلو 12.85m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 700kg طول 6.70m عرض 2.43m ارتف
بازدید:٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL4014
ارتفاع دسترسی 13.60m حداکثر ظرفیت بالابری 4000kg حداکثر ارتفاع بالابری 1.50m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 3000kg حداکثر دسترسی به جلو 9.80m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 1000kg طول 6.46m عرض 2.43m ارتف
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL4010
ارتفاع دسترسی 10m حداکثر ظرفیت بالابری 4000kg حداکثر ارتفاع بالابری 2.2m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 2500kg حداکثر دسترسی به جلو 7.2m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 1200kg طول 4.96m عرض 2.26m ارتفاع در
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL3617
حداکثر ظرفیت بالابری 3600kg ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 2500kg ارتفاع بالابری 16.7m ظرفیت بالابری در دسترسی نهایی 500kg حداکثر دسترسی به جلو 12.85m طول 6.64m عرض 2.43m ارتفاع در حالت جمع شده 2.60m
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL3614
حداکثر ظرفیت بالابری 3600kg ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 3000kg ارتفاع بالابری 13.6m ظرفیت بالابری در دسترسی نهایی 800kg حداکثر دسترسی به جلو 9.8m طول 6.43m عرض 2.43m ارتفاع در حالت جمع شده 2.60m وز
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL3510
ارتفاع دسترسی 10m حداکثر ظرفیت بالابری 3500kg حداکثر ارتفاع بالابری 2.2m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 2000kg حداکثر دسترسی به جلو 7.2m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 500kg طول 4.96m عرض 2.26m ارتفاع در
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی مفصلی HTL3210
ارتفاع دسترسی 10.0m حداکثر ظرفیت بالابری 3200kg حداکثر ارتفاع بالابری 2.2m ظرفیت بالابری در حداکثر ارتفاع 2500kg حداکثر دسترسی به جلو 7.2m ظرفیت بالابری دسترسی نهایی 850kg طول 4.96m عرض 2.26m ارتفاع د
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی HT23RTJO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 22.50m ارتفاع سبد 20.50m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.91 2.44m x ارتفاع جمع شده 2.70m دسترسی افقی 18.3m عرض 2.47m طول 10.40m سرعت حرکت 5-6.5km/h شعاع چرخش به خارج 6.3
بازدید:٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی HT 23 RTJ O/PRO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 22.50m ارتفاع سبد 20.50m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.91 2.44m x ارتفاع جمع شده 2.70m دسترسی افقی 18.3m عرض 2.47m طول 10.40m سرعت حرکت 5-6.5km/h شعاع چرخش به خارج 6.3
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی H43RTJ PRO- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 42.20m ارتفاع سبد 40.20m ظرفیت بالابری 230-450 ابعاد سبد در حالت باز 0.91 2.44m x ارتفاع جمع شده 3.05m دسترسی افقی 20.20m عرض 2.50m طول 14.80m سرعت حرکت 5km/h شعاع چرخش به خارج 5.
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی H16TPX- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 15.44m ارتفاع سبد 13.44m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.8 1.8m x ارتفاع جمع شده 2.20m دسترسی افقی 12.30m عرض 2.30m طول 8.43m سرعت حرکت 6km/h شعاع چرخش به خارج 4.50m قاب
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر تلسکوپی H14TX- دیزل
ارتفاع دسترسی بالابر 14.07m ارتفاع سبد 12.07m ظرفیت بالابری 230 ابعاد سبد در حالت باز 0.8 2.3m x ارتفاع جمع شده 2.20m دسترسی افقی 10.70m عرض 2.30m طول 7.60m سرعت حرکت 6km/h شعاع چرخش به خارج 4.50m قاب
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  فروشگاهی- Star8
ارتفاع دسترسی بالابر 8.70m ارتفاع سبد 6.70m دسترسی افقی 3.00m ظرفیت بالابری 200kg ابعاد سبد 0.78 0.98m x طول 2.7m عرض 1.00m ارتفاع جمع شده 1.99m سرعت حرکت 5km/h قابلیت عبور از شیب 25% زاویه چرخش 1.88m
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  فروشگاهی- Star10
ارتفاع دسترسی بالابر 10.0m ارتفاع سبد 8.0m دسترسی افقی 3.00m ظرفیت بالابری 200kg ابعاد سبد 0.78 0.98m x طول 2.70m عرض 1.00m ارتفاع جمع شده 1.99m سرعت حرکت 5km/h قابلیت عبور از شیب 25% زاویه چرخش 1.88m
بازدید:١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  عمودبر- Star6
ارتفاع دسترسی بالابر 6.0m ارتفاع سبد 4.0m دسترسی افقی N/A ظرفیت بالابری 180kg ابعاد سبد 0.7 0.8m x طول 1.50m عرض 0.76m ارتفاع جمع شده 1.65m سرعت حرکت 5km/h قابلیت عبور از شیب 20% زاویه چرخش 1.5m لاستی
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  تک ریل عمودبر دستی QuickUP7 هالوت
ارتفاع دسترسی بالابر 6.70m ارتفاع سبد 4.70m ظرفیت بالابری 200kg ابعاد سبد 0.66 0.68m x طول 1.22m عرض 0.8m ارتفاع جمع شده 1.78m عرض با جک 1.55m طول با جک 1.75m منبع قدرت AC 110V - 220V وزن بالابرAC 315
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  تک ریل QuickUP9 هالوت
ارتفاع دسترسی بالابر 9.50m ارتفاع سبد 7.50m ظرفیت بالابری 159kg طول 1.28m عرض 0.80m ارتفاع جمع شده 1.98m عرض با جک 1.55m طول با جک 1.75m زاویه شیب - منبع قدرت AC 110V - 230V وزن بالابرAC 360kg منبع قد
بازدید:٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط بالابر هالوت
بالابر  تک ریل QuickUP8 هالوت
ارتفاع دسترسی بالابر 8.10m ارتفاع سبد 6.10m ظرفیت بالابری 159kg طول 1.28m عرض 0.8m ارتفاع جمع شده 1.98m عرض با جک 1.55m طول با جک 1.75m منبع قدرت AC 110V - 230V وزن بالابرAC 340kg منبع قدرت باطری 12V

صفحات مرتبط