برج خنک کننده

برج خنک کننده (Cooling tower) معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد شیمیایی را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هوا پایین می‌آورند.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش برج خنک کننده
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش برج خنک کننده با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان برج خنک کننده در لیست زیر تماس بگیرید.