بازدید:٢٩۶٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی دونات
یت شرکت مراجعه کنید 09133042016 03135721565 03135724104 www.adilipack .com مشخصات فنی دستگاه بسته بندی دونات : طول 400 سانتی متر عرض
اصفهان
بازدید:١۶٩١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دونات شکلاتی
ابرنامه plc قدرتمند با هسته قوی بدون ضایعات محصول و سلفون با کیفیت بالا در ابعاد مختلف بصورت دستگاه بسته بندی دونات شکلاتی، دستگاه بسته بندی دونات، بسته بندی دونات شکلاتی، ماشین بسته بندی دونات شکلاتی
اصفهان
بازدید:۴٠٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی دونات
دستگاه بسته بندی دونات منحصرا توسط صفحه لمسی انجام می شود و این دستگاه بسته بندی دارای برنامه plc با هسته ای قوی می باشد قطر رول این دستگاه 35 سانتی متر می باشد و ولتاژ ورودی آن 220 ولت تا 380 ولت می
اصفهان
بازدید:٢٠٢۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک تخته ای
ازقابلیت های دستگاه بسته بندی کیک ماشین سازی پیروز پک می توان به موارد زیر اشاره نمود: بسته بندی دونات بسته بندی رولت بسته بندی اشترودل بسته بندی کیک دوقلو بسته بندی کیک مغزدار بسته بندی یک
اصفهان
بازدید:٢٢٨١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک تارت
ضدآب می باشد و از قابلیت های آن نیز می توان به بسته بندی کلوچه، بسته بندی بستنی، بسته بندی های بای، بسته بندی دونات، بسته بندی اشترودل، بسته بندی نان بروتشن، بسته بندی اشترودل و سایر محصولات دیگر اشار
اصفهان
بازدید:١٨٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک عصرانه
ای، بسته بندی کیک صبحانه، بسته بندی کیک خانواده، بسته بندی رولت، بسته بندی اشترودل، بسته بندی رولت، بسته بندی دونات و سایر محصولات دیگر اشاره نمود این دستگاه های بسته بنید با سیستم برق PLC می باشد و
اصفهان
بازدید:١٧٢٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک کشمشی
افقی نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود: بسته بندی بستنی بسته بندی کلوچه بسته بندی های بای بسته بندی دونات بسته بندی اشترودل بسته بندی مواد غذایی وبسته بندی محصولات جامد در ابعاد و اندازه
اصفهان
بازدید:١٧٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک مافین
د زیر اشاره نمود: دستگاه بسته بندی کیک دستگاه بسته بندی بستنی دستگاه بسته بندی کلوچه دستگاه بسته بندی دونات دستگاه بسته بندی های بای دستگاه بسته بندی رولت و سایر محصولات دیگر اشاره نمود د
اصفهان
بازدید:٢٢٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کیک وکلوچه
بسته بندی کیک وکلوچه، بسته بندی دونات، بسته بندی اشترودل، بسته بندی رولت، بسته بندی کماج و کلمپه، بسته بندی بستنی، بسته بندی بیسکوییت و دیگر محصولات از قابلیت های دستگاه های بسته بندی پیروز پک می باشد
اصفهان
بازدید:١٧٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کلمپه
ه بسته بندی تک عددی مدل آنجل مورد کاربرد جهت بسته بندی کلمپه، بسته بندی کیک وکلوچه، بسته بندی کماج، بسته بندی دونات و سایر مواد غذایی می باشد این دستگاه بسته بندی محصولات را با سرعتی بالغ بر 70 الی
اصفهان
بازدید:١٧٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی کماج
گاه بسته بندی: بسته بندی کلوچه، بسته بندی کیک، بسته بندی بستنی، بسته بندی های بای، بسته بندی کلمپه، بسته بندی دونات، بسته بندی اشترودل و .... دستگاه بسته بندی کیک,دستگاه بسته بنید کلوچه,دستگاه بسته ب
اصفهان
بازدید:١٨۶٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی تی تاب
ندی تی تاب، بسته بندی کیک، بسته بندی کلوچه، بسته بندی بستنی، بسته بندی بیسکوییت، بسته بندی های بای، بسته بندی دونات، اشترودل، نان بروتشن و سایر محصولات دیگر از قابلیت های دستگاه های بسته بندی افقی پیر
اصفهان
بازدید:٢١١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی بستنی چوبی
است این دستگاه بسته بندی مورد کاربرد جهت بسته بندی لواشک، بسته بندی کیک وکلوچه، بسته بندی های بای، بسته بندی دونات و سایر محصولات دیگر نیز می باشد دستگاه بسته بندی دونات,دستگاه بسته بندی های بای ,دس
اصفهان
بازدید:١٧۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
بسته بندی نان بروتشن بسته بندی نان کروسان بسته بندی کیک بسته بندی کلوچه بسته بندی رولت بسته بندی دونات بسته بندی اشترودل و سایر محصولات دیگر اشاره نمود دستگاه بسته بندی کیک ,دستگاه بست
اصفهان
بازدید:٢٢۶١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان بروتشن
ک عددی می توان به موارد زیر نیز اشاره نمود: بسته بندی کیک بسته بندی کلوچه بسته بندی شوکورول بسته بندی دونات بسته بندی رولت بسته بندی پای سیب بسته بندی بیسکوییت بسته بندی ویفر بسته بند
اصفهان
بازدید:٧٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کوکی و کروسان
ه بندی کلوچه، دستگاه بسته بندی بیسکوییت، دستگاه بسته بندی کوکی، دستگاه بسته بندی نان برونشن، دستگاه بسته بندی دونات، دستگاه بسته بندی کروسان، دستگاه بسته بندی اشترودل و .... تماس 03135723006/7 دستگا
اصفهان
بازدید:۴٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کیک عصرانه ، کیک مافین
سته بندی ساقه عروس، دستگاه بسته بندی های بای، دستگاه بسته بندی مافین، دستگاه بسته بندی ویفر، دستگاه بسته بندی دونات، دستگاه بسته بندی نان، دستگاه بسته بندی کماج، دستگاه بسته بندی کلمپه، دستگاه بسته بن
اصفهان
بازدید:١٨٢٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی های بای، دونات،کوکی،کیک
ماشین سازی مسائلی تولیدکننده دستگاه های بسته بندی دونات ،دستگاه بسته بندی های بای،دستگاه بسته بندی کیک، دستگاه بسته بندی مسقطی، دستگاه بسته بندی کلوچه، دستگاه بسته بندی ویفر، دستگاه بسته بندی شکلات، د
اصفهان
بازدید:١٧٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلمپه،دونات،مسقطی،نان
ماشین سازی مسائلی تولیدکننده دستگاه های بسته بندی کلمپه، دستگاه بسته بندی دونات، دستگاه بسته بندی مسقطی، دستگاه بسته بندی نان، دستگاه بسته بندی کیک، دستگاه بسته بندی لواشک، دستگاه بسته بندی شکلات، دست
اصفهان
بازدید:٣٨۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلمپه
روردی این دستگاه 220 ولت می باشد از موارد استفاده از این دستگاه می توان به بسته بندی کیک و کلوچه، بسته بندی دونات، اشترودل، بیسکوییت، بستنی، ویفر، دونات و دیگر محصولات اشاره نمود بسته بندی کیک و
اصفهان
بازدید:٢٩٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بستنی زمستانه
ی بصورت دستگاه تکعددی دستگاه بسته بندی کیک,دستگاه بسته بندی کلوچه,دستگاه بسته بندی بستنی,دستگاه بسته بندی دونات
اصفهان
بازدید:٣۴٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان شیرمال
بسته بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود: بسته بندی نان بروتشن بسته بندی کیک بسته بندی رولت بسته بندی دونات بسته نبدی اشترودل بسته بندی کیک لایه ای بسته بندی کیک صبحانه بسته بندی بیسکو
اصفهان
بازدید:٣١۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان بستنی
ربکس این دستگاه بسته بندی مورد استفاده جهت: بسته بندی نان همبرگر، بسته بندی کیک، بسته بندی کلوچه، بسته بندی دونات، بسته بندی اشترودل، بسته بندی کیک لایه ای، بسته بندی کیک صبحانه و دیگر محصولات می با
اصفهان
بازدید:٢٩۵۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی سفره
کبار مصرف بسته بندی کیک لایه ای بسته بندی کیک صبحانه بسته بندی بیسکوییت بسته بندی شوکورول بسته بندی دونات و دیگر محصولات می باشد دستگاه بسته بندی سفره,بسته بندی کیک صبحانه ,دستگاه بسته ب
اصفهان
بازدید:٣٧٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی رولت
بسته بندی می توان به موارد زیر اشاره نمود: دستگاه بسته بندی کیک دستگاه بسته بندی شوکورول دستگاه بسته بندی دونات دستگاه بسته بندی بیسکوییت دستگاه بسته بندی اشترودل دستگاه بسته بندی نان بروتشن
اصفهان
بازدید:٣٨۵۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی همبرگر
بسته بندی ساندویچ بسته بندی کباب لقمه بسته بندی نان همبرگر بسته بندی ناگت بسته بندی لواشک بسته بندی دونات بسته بندی اشترودل بسته بندی ظروف یکبار مصرف و دیگر اجناس با سرعت و دقت عمل بال
اصفهان
بازدید:٢٩٧۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی بیسکوییت
0 سانتی متر امکان پذیر است و از اینرو این دستگاه بسته بندی تک عددی قابلیت: بسته بندی کیک و کلوچه بسته بندی دونات بسته بندی اشترودل بسته بندی کیک لایه ای بسته بندی کیک صبحانه بسته بندی نان ب
اصفهان
بازدید:۴٠۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کلوچه
ته بندی کلوچه دستگاه بسته بندی بستنی دستگاه بسته بندی بیسکوییت دستگاه بسته بندی ویفر دستگاه بسته بندی دونات دستگاه بسته بندی شوکورول و دیگر اجناس می باشد دستگاه بسته بندی کیک ,دستگاه بسته
اصفهان
صفحه ١ ٢

صفحات مرتبط