بازدید:٣٠٢۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان باگت
از ویژگی های فنی دستگاه بسته بندی نان باگت صنایع ماشین سازی پیروز پایور ( ماشین سازی ترابی) می توان به موارد زیر اشاره نمود: این دستگاه قابلیت بسته بندی از 2000 تا 10000 عدد در ساعت می باشد این دست
اصفهان
بازدید:٢١۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان باگت
تعداد بسته در دقیقه 60 – 150 بسته وزن 400 – 700 کیلوگرم ولتاژ ورودی 220 ولت دستگاه بسته بندی نان باگت,دستگاه بسته بندی,ماشین سازی عدیلی,دستگاه بسته بندی نان
اصفهان
بازدید:١٩۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان باگت
میر پیتزا ، نان نیم باگت ، نان باگت ، نان مکدونالد ، نان پیتا ، نان بروتچن و غیره می باشد . دستگاه بسته بندی نان باگت,دستگاه بسته بندی نان ,دستگاه بسته بندی ,ماشین سازی عدیلی
اصفهان
بازدید:٢٧٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان باگت
دستگاه بسته بندی نان باگت می توان به موارد زیر اشاره نمود: بسته بندی محصول با سلفون چسبی دارای برنامه PLCبا هسته قوی تنظیم طول سلفون طول سلفون به دلخواه جهت هر نوع بسته بندی 10الی60بدون تغییر مکانی
اصفهان
بازدید:١٢۴٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی توس پک
دستگاه بسته بندی نان
جهت بسته بندی نان های سنتی و فانتزی اعم از بسته بندی نان باگت، بسته بندی نان همبرگر، بسته بندی نان خشک و غیره می توان از دستگاه شیرینگ پک کابینی استفاده نمود این دستگاه بسته بندی قابلیت بسته بندی نا
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١۵۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان
مدیریت فروش) آدرس اینترنتی ما : www.adilipack.com دستگاه بسته بندی نان,دستگاه بسته بندی,دستگاه بسته بندی نان باگت,دستگاه بسته بندی نان خانگ
اصفهان
بازدید:١٨٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان گیس بافت
ی بسته بندی با برق ورودی تک فاز و سه فاز است دستگاه بسته بندی نان,دستگاه بسته بندی نان لواش,دستگاه بسته بندی نان باگت,بسته بندی نان تافتون
اصفهان
بازدید:١٩٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان حجیم
بسته بندی انواع نان های حجیم اعم از بسته بندی نان باگت، بسته بندی نان مک دونالد، بسته بندی نان کروسان، بسته بندی نان شیرمال، بسته بندی نان باگت و غیره از قابلیت های دستگاه بسته بندی پیلوپک مدل دلفین 3
اصفهان
بازدید:٢٢۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان ترتیلا
بسته بندی نان ترتیلا، بسته بندی نان لواش، بسته بندی نان باگت، بسته بندی نان بروتشن، بسته بندی نان مک دونالد، بسته بندی نان بروتشن، بسته بندی نان تافتون و انواع نان های سنتی و فانتزی در ابعاد و اندازه
اصفهان
بازدید:٢٠٧١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان مغزدار
د و انواع نان های سنتی و فانتزی اشاره نمود دستگاه بسته بندی نان ,دستگاه بسته بندی نان لواش,دستگاه بسته بندی نان باگت,بسته بندی نان مک دونالد
اصفهان
بازدید:٢١۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان بستنی
رد زیر اشاره نمود: بسته بندی نان بسته بندی نان لواش بسته بندی نان پیتا بسته بندی نان پیتزا بسته بندی نان باگت بسته بندی نان بروتشن بسته بندی نان تافتون بسته بندی نان خشک و بسته بندی نان
اصفهان
بازدید:١٩٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان کروسان
مورد کاربرد جهت بسته بندی نان کروسان، بسته بندی نان لواش، بسته بندی نان پیتا، بسته بندی نان پیتزا، بسته بندی نان باگت، بسته بندی نان تافتون، بسته بندی نان بروتشن، بسته بندی نان مک دونالد و بسته بندی
اصفهان
بازدید:١٧۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان پیتا
بسته بندی نان پیتا، بسته بندی نان پیتزا، بسته بندی نان بروتشن، بسته بندی نان مک دونالد، بسته بندی نان باگت، بسته بندی نان تافتون، بسته بندی نان بربری، و بسته بندی نان های سنتی و فانتزی در ابعاد و اندا
اصفهان
بازدید:١٧٩۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان
که از جمله این موارد می توان به : بسته بندی نان لواش بسته بندی نان پیتا بسته بندی نان پیتزا بسته بندی نان باگت بسته بندی نان تافتون بسته بندی نان خشک بسته بندی نان مک دونالد و غیره اشاره
اصفهان
بازدید:١٧٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان کروسان
د و اندازه های گوناگون اشاره نمود بسته بندی نان لواش بسته بندی نان پیتا بسته بندی نان پیتزا بسته بندی نان باگت بسته بندی نان مک دونالد بسته بندی نان بروتشن بسته بندی نان برش خورده بسته
اصفهان
بازدید:٢٨١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان خشک
اشاره نمود: بسته بندی نان لواش بسته بندی نان پیتا بسته بندی نان خشک بسته بندی نان تافتون بسته بندی نان باگت بسته بندی نان نیم باگت بسته بندی نان بروتشن بسته بندی نان همبرگر و انواع نا
اصفهان
بازدید:٢٧۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی برادران پ
دستگاه بسته بندی نان سنتی
ی باشد: بسته بندی نان لواش بسته بندی نان پیتا بسته بندی نان پیتزا بسته بندی نان برش خورده بسته بندی نان باگت بسته بندی نان تافتون بسته بندی نان نیم باگت بسته بندی نان بربری بسته بندی
اصفهان
بازدید:٢١۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان همبرگر
لوگرم ولتاژ ورودی 220 ولت دستگاه بسته بندی نان همبر,دستگاه بسته بندی,ماشین سازی عدیلی,دستگاه بسته بندی نان باگت
اصفهان
بازدید:٢٧٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان خشک
ونالد ، نان پیتا ، نان بروتچن و غیره می باشد . دستگاه بسته بندی نان خشک,دستگاه بسته بندی ,دستگاه بسته بندی نان باگت,دستگاه بسته بندی نان
اصفهان
بازدید:٣٣۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان خشک
جهت بسته بندی انواع نان های سنتی و فانتزی می باشد دستگاه بسته بندی نان خشک,بسته بندی نان فانتزی ,بسته بندی نان باگت ,بسته بندی نان لواش
اصفهان
بازدید:٢۴۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان نیم باگت
نیکی و مکانیکی می باشد دستگاه بسته بندی افقی ,دستگاه بسته بندی تک عددی ,ماشین سازی مسائلی ,دستگاه بسته بندی نان باگت
اصفهان
بازدید:٣١٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان مک دونالد
یقه دارا می باشد و در موارد زیر نیز مورد استفاده قرار می گیرد : دستگاه بسته بندی نان لواش دستگاه بسته بندی نان باگت دستگه بسته بندی نان برش خورده دستگاه بسته بندی نان تافتون دستگاه بسته بندی س
اصفهان
بازدید:٣٨٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی نان لواش
دستگاه بسته بندی نان تافتون دستگاه بسته بندی نان برش خورده دستگاه بسته بندی نان سنگک دستگاه بسته بندی نان باگت و انواع نان های دیگر دستگاه بسته بندی نان ,دستگاه بسته بندی نان پیتا,بسته بند
اصفهان
بازدید:۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط عصر آسیا
دستگاه بسته بندی| دستگاه بسته بندی افقی| دستگاه شی
پلاک25 info@masaelimachine.com ماشین بسته بندی دستگاه بسته بندی دستگاه بسته بندی مواد غذایی دستگاه بسته بندی نان دستگاه بسته بندی نان لواش دستگاه بسته بندی کیک و کلوچه دستگاه بسته بندی شکلات دستگاه ب
اصفهان
بازدید:١١٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی توس پک
دستگاه شیرینگ مینی تونلی
از موارد کاربرد این شیرینگ پک مینی تونلی نیز می توان به موارد زیر اشاره نمو؛ بسته بندی زعفران بسته بندی نان بسته بندی میوه بسته بندی بطری بسته بندی آب معدنی بسته بندی پک ظروف غذا غیره د
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی توس پک
دستگاه بسته بندی کتاب و مجله
ته بندی نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود، بسته بندی زعفران بسته بندی جعبه بسته بندی کارتن بسته بندی نان بسته بندی غذای رستورانی بسته بندی میوه و سایر محصولات دیگر دستگاه شیرینگ پک کا
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٢٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی توس پک
دستگاه سلفون کش
اشاره نمود بسته بندی میوه بسته بندی زعفران بسته بندی غذای رستورانی بسته بندی کتاب و مجله بسته بندی نان بسته بندی جعبه بسته بندی کارتن بسته بندی بطری بسته بندی آب معدنی بسته بندی ک
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١١٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی توس پک
دستگاه شیرینگ کابینی
گاه شیرینگ کابینی مورد کاربرد جهت بسته بندی جعبه، بسته بندی غذای رستورانی، بسته بندی داروهای گیاهی، بسته بندی نان، بسته بندی کتاب و مجله و سایر محصولات دیگر می باشد دستگاه شیرینگ پک با استفاده از فی
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٢۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان در ابعاد بزرگ(جدید)
پذیرش سفارشات از سراسر دنیا جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید : 03135721565 09133042016 دستگاه بسته بندی نان,قیمت دستگاه بسته بندی نان,دستگاه بسته بندی نان لواش,بسته بندی نان
اصفهان
بازدید:١٣٣١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی نان در ابعاد بزرگ
سایت ها و فروشگاه های اینترنتی و همچنین درج آدرس سایت اینترنتی وجود ندارد. دستگاه بسته بندی,دستگاه بسته بندی نان,دستگاه بسته بندی نان بزرگ,دستگاه بسته بندی نان لواش
اصفهان
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨

صفحات مرتبط