بازدید:٢۴٨٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی کراکر
بسته در دقیقه 60 – 220 بسته وزن 400 – 700 کیلوگرم ولتاژ ورودی 220 ولت با اپراتوری آسان دستگاه بسته بندی کراکر,دستگاه بسته بندی آدامس,دستگاه بسته بندی نان,ماشین سازی عدیلی
اصفهان
بازدید:٢۶۴۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین سازی عدیلی
دستگاه بسته بندی شیرینی
بسته بندی انواع شکلات ، بسته بندی نوشمک ، بسته بندی آبنبات ، بسته بندی قره قروت ، بسته بندی مسقطی ، بسته بندی کراکر ، بسته بندی باسلوق ، بسته بندی خرما ، بسته بندی نبات نی دار ، بسته بندی سوهان عسلی ،
اصفهان
بازدید:٢۴٣٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی ماژیک
400 – 700 کیلوگرم ولتاژ ورودی 220 ولت دستگاه بسته بندی ماژیک,دستگاه بسته بندی نان,دستگاه بسته بندی کراکر,ماشین سازی عدیلی
اصفهان
بازدید:٢۵٣۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط دستگاه بسته بندی عدیلی
دستگاه بسته بندی مجله
400 – 700 کیلوگرم ولتاژ ورودی 220 ولت دستگاه بسته بندی مجله ,دستگاه بسته بندی آدامس,دستگاه بسته بندی کراکر,ماشین سازی عدیلی
اصفهان
بازدید:٧٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنایع بسته بندی مسائلی
دستگاه بسته بندی کوکی و کروسان
بسته بندی کروسان، دستگاه بسته بندی اشترودل و .... تماس 03135723006/7 دستگاه بسته بندی کیک,دستگاه بسته بندی کراکر,دستگاه بسته بندی کوکی,دستگاه بسته بندی کروسان
اصفهان
بازدید:١۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی خرما،دستگاه بسته بندی گز
دستگاه بسته بندی مسائلی مدل PM2S3F25 قابلیت بسته بندی خرما ، بسته بندی گز، بسته بندی سوهان عسلی، بسته بندی کراکر، بسته بندی مسقطی، بسته بندی باسلوق، بسته بندی راحت الحلقوم را دارد. طراحی این دستگاه بس
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط