بازدید:٢۴٩۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط سفیر ثریا سپاهان
بورت دیجیتالSP121
های شیمیایی با نسبت استوکیومتری دقیق کنترل سینتیک فرایند شیمیایی با کنترل دبی پیش ماده ها بورت,بورت دیجیتال,حجم تزریق دقیق,برداشت دقیق محلول
اصفهان
بازدید:١٠۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
نمایندگی شیمیکو-شیماز-پالین تست-AND-ترمولب- مگا
ومتر,قیف دکانتور,کروزه چینی,ارلن مایر,بشر,بالون ژوژه, تانک کروماتوگرافی, بورت معمولی,بورت اتوماتیک,بورت دیجیتال, سمپلر,سمپلر متغیر,باریل شیر دار,دسیکاتور ساده,دسیکاتور شیر دار, مبرد ساده,مبرد مارپی
تهران
بازدید:١٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
نمایندگی شیمیکو-شیماز-پالین تست-AND-ترمولب- مگا
ومتر,قیف دکانتور,کروزه چینی,ارلن مایر,بشر,بالون ژوژه, تانک کروماتوگرافی, بورت معمولی,بورت اتوماتیک,بورت دیجیتال, سمپلر,سمپلر متغیر,باریل شیر دار,دسیکاتور ساده,دسیکاتور شیر دار, مبرد ساده,مبرد مارپی
تهران
بازدید:۵٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در مهارت ها و تخصص ها توسط لقمان پژوهش بهینه
فروش میکروسکپ دو چشمی وسه چشمی واستاد دانشجو طرح ن
200 دیجیتال هوشمند لام ولامل هاواردسل آون خلا دیجیتال داخل استیل هودشیمیایی استاندارد غذا ودارو بورت دیجیتال اتوماتیکBrand سمپلر تک کاناله وهشت کانالهDragon بمبو(نمونه گیر گندم وآرد گندم) فالین
تهران
بازدید:١۵٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه صنایع غذایی
مومتر,قیف دکانتور,کروزه چینی,ارلن مایر,بشر,بالون ژوژه,تانک کروماتوگرافی, بورت معمولی,بورت اتوماتیک,بورت دیجیتال,سمپلر,سمپلر متغیر,باریل شیر دار,دسیکاتور ساده,دسیکاتور شیر دار, مبرد ساده,مبرد مارپیچ,
تهران
بازدید:۴٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیزات آزمایشگاهی
مومتر,قیف دکانتور,کروزه چینی,ارلن مایر,بشر,بالون ژوژه,تانک کروماتوگرافی, بورت معمولی,بورت اتوماتیک,بورت دیجیتال,سمپلر,سمپلر متغیر,باریل شیر دار,دسیکاتور ساده,دسیکاتور شیر دار, مبرد ساده,مبرد مارپیچ,
تهران
بازدید:٢٠٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
لوازم آزمایشگاهی کارخانه تولید عسل-لقمان پژوهش
انه عسل-مربا وشیرینی -کوره الکتریکی دیجیتالی -رطوبت سنج عسل -اتوکلاو25لیتری -انکوباتور55لیتری -بورت اتوماتیک -میکسر میکانیکال -هدایت سنج دیجیتال -هود آزمایشگاهی استاندارد -PHمتر مخصوص عسل –ه
تهران
بازدید:٢٠۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
لوازم وتجهیزات آزمایشگاه کارخانه تن ماهی وبسته بند
ارلن-استوانه مدرج-بالون ژوژه- قیف-کاغذPh-پنی وقیچی-دستکش کار با کوره- پنس-عینک أیمنی-ماسک ضد أسید-بورت وپایه بورت-جای پلیت وجای پپت استیل-انبر کوره -کیسه اتوکلاو-ترمومتر میله ای-رطوبت سنج- محیط ک
تهران
بازدید:٢٠٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه تولید سالاد الویه-لقم
شعله آزمایشگاهی وسه پایه وتوری نسوز بوته چینی- کپسول چینی انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه بطری درب پیچ دار پیرکس قطره چکان سر خروسی-بطری حلال قاشق اسپاچول-
تهران
بازدید:٢٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه کارخانه چای
شعله آزمایشگاهی وسه پایه وتوری نسوز بوته چینی- کپسول چینی انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه بطری درب پیچ دار پیرکس قطره چکان سر خروسی-بطری حلال قاشق اسپاچول-
تهران
بازدید:١۶۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
سوسیس کالباس- فرآورده های گوشتی وپروتئینی/تجهیز آز
بشر-ارلن-استوانه مدرج-بالون ژوژه-قیف-کاغذPh-پنی وقیچی-دستکش کار با کوره-پنی-عینک أیمنی-ماسک ضد أسید-بورت وپایه بورت-جای پلیت وجای پپت استیل-انبر کوره-کیسه اتوکلاو-ترمومتر میله ای-رطوبت سنج-محیط کشت:پل
تهران
بازدید:١٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
حداقل ضوابط فنی وبهداشتی کارخانه بسته بندی حبوبات-
دستکش نسوز-بوته چینی- انبر کوره الکتریک پلیت استریل یکبار مصرف- لوپ کشت باکتری پیپت مدرج- همزن- بورت- پوار پیپت محیط کشت:پپتون واتر-ECبراث-SPS-مکانکی آگار- YGC-DG_18سولفیت سیکلوسرین-کواکس- رینگر
تهران
بازدید:١۶٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیزات ولوازم آزمایشگاه کارخانه بسته بندی چای
شعله آزمایشگاهی وسه پایه وتوری نسوز بوته چینی- کپسول چینی انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه بطری درب پیچ دار پیرکس قطره چکان سر خروسی-بطری حلال قاشق اسپاچول-
تهران
بازدید:۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط آداک ویرا پژوه
شیشه آلات آزمایشگاهی-فروش شیشه آلات آزمایشگاهی
O-SCHOT- و تولیدات داخلی به پیوست لیست زیر می باشد: باریل شیردار ارلن مایر کلونجر جار بی هوازی بورت اتوماتیک بالن ژوژه استوانه مدرج شیشه پودری ارلن خلاء بطری درب پیچ دار قابل اتوکلاو پیکنوم
تهران
بازدید:٢٠۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
فروش آسیاب گندم آسیاب آزمایشگاهی غلات وحبوبات وادو
صافی-ارلن رداج-انبر کوره -دستکش کوره-ترمومتر دیجیتال- رطوبت سنج دیجیتال- لوله شوی- همزن شیشه ای-بورت-پایه بورت-بوته چینی-پوار پیپت تجهیز کامل آزمایشگاههای غذایی میکروبی وتحقیقاتی وشیمیایی در سرا
تهران
بازدید:٢٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز کامل آزمایشگاه همبرگر-سوسیس وکالباس
بشر-ارلن-استوانه مدرج-بالون ژوژه-قیف-کاغذPh-پنی وقیچی-دستکش کار با کوره-پنی-عینک أیمنی-ماسک ضد أسید-بورت وپایه بورت-جای پلیت وجای پپت استیل-انبر کوره-کیسه اتوکلاو-ترمومتر میله ای-رطوبت سنج- محیط کشت:
تهران
بازدید:٢٠١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
فروش محیط کشت مرک ومواد شیمیایی آزمایشگاه غذایی
نت طرحIKAبا دور قابل تنظیم میکسر آزمایشگاهی داخل استیلDiamond فوتومتر کامل آبشناسی مدل پالین تست بورت اتوماتیک ودیجیتال Dragon کوره الکتریکی1200دیجیتال هوشمند مواد شیمیایی کمپانی مرک لام توما-لا
تهران
بازدید:٢٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه تولید ماکارونی وپاستا
شعله آزمایشگاهی وسه پایه وتوری نسوز بوته چینی- کپسول چینی انبر کوره الکتریکی-دستکش نسوز مارشال بورت با پایه وگیره ودوبل مربوطه بطری درب پیچ دار پیرکس قطره چکان سر خروسی-بطری حلال قاشق اسپاچول-
تهران
بازدید:١٣٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه محصولات کنجدی روغن کنجد وارده
یر روغن(عددصابونی) استوانه مدرج-بالون-ارلن مایر-بشر-مبرد مارپیچ-شعله وتوری وسه پایه-قیف دکانتاسیون-بورت اتوماتیک-پیپت ژوژه-لوله وجالوله ای-قطره چکان-همزن شیشه ای-بطری مایعی-پیکنومتر-ظرف رطوبت گیری-پی
تهران
بازدید:١۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
مشاوره تجهیز آزمایشگاه وفروش تجهیزات آزمایشگاهی
کلاو50لیتری دیجیتال با مهر استاندارد کدورت سنج دیجیتال پرتابل فوتومتر کامل آبشناسی مدل پالین تست بورت اتوماتیک ودیجیتال Dragon کوره الکتریکی1200دیجیتال هوشمند محیط کشت میکروبی ومکمل های غذایی ودا
تهران
بازدید:١۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
ترازو-شیکرلوله-شیکرارلن بالن-شیکر الک-میکروسکپ-سوک
وتن ایندکس دیجیتالی اتوماتیک استاندارد" "رطوبت سنج مخصوص آرد وغلات ساختGown" "بورت اتوماتیک ودیجیتال Dragon" "کوره الکتریکی1200دیجیتال هوشمند" "مواد شیمیایی
تهران
بازدید:١۴٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه کارخانه مربا ومارمالات حداقل ضوابط
-پیپت-پیست-پوار پیپت-ارلن-بشر-مزور-بالن ژوژخ-کاغذ صافی- کاغذ PH-شعله وسه پایه وتوری-آنس ولوپ کشت-بورت-قیچی- پنس- اسپاتول- چسب اتوکلاو-همزن-قیف-بوته چینی- پرل شیشه ای پلیت- گیره لوله-لوله وجالوله
تهران
بازدید:١١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیز آزمایشگاه کارخانه یخمک ویخ وفرآورده های یخی
استیل ترازوی آزمایشگاهی یکصدم گرم رفراکتومتر چشمی دسیکاتور متوسط وسیلیکاژل کلنی کانتر دیجیتال -بورت-پیپت-پیست-بالن ژوژه-ارلن-بشر- استوانه مدرج- لوله وجالوله ای-کاغذ صافی- پرل شیشه ای-پلیت- قیف-
تهران
بازدید:١٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروش ایر سمپلر و بمبو
فروش تجهیزات آزمایشگاه رنگ و رزین
و پلاستیکی آزمایشگاهی •ارائه انواع شیشه آلات آزمایشگاهی کلاس A ( ارلن ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت ، بورت...) کروزه ، بوتریمتر دانسیتومتر ، ترمومتر ، هیدرومتر ، فیلتر ، سمپلر و ... از کمپانی Isolab و ت
تهران
بازدید:١٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروش ایر سمپلر و بمبو
فروش کاغذ شطرنجی تست پوشش رنگ
و پلاستیکی آزمایشگاهی •ارائه انواع شیشه آلات آزمایشگاهی کلاس A ( ارلن ، بشر ، بالن ژوژه ، پیپت ، بورت...) کروزه ، بوتریمتر دانسیتومتر ، ترمومتر ، هیدرومتر ، فیلتر ، سمپلر و ... از کمپانی Isolab و
تهران
بازدید:١١١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لوازم آزمایشگاهی پارسا
فروش شیشه آلات و ظروف آزمایشگاهی
فروش انواع ظروف حجم سنجی در دو کلاس A و B شامل : مزور (استوانه مدرج),بالن حجمی (بالن ژوژه),بورت,بورت اتوماتیک,بورت شیر تفلونی با دو خروجی,بورت شیر شیشه ای,پیپت مدرج,پیپت حبابدار(پیپت ژوژه)
تهران
بازدید:٧١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مهندسین مشاور ناژ
دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن (سه خانه)
ابعاد200×200×200 میلی متر ، حداقل فشار5bar امكان قرائت ميزان آب نفوذ يافته در حين آزمايش ، داراي بورت هاي مدرج ,,,
تهران
بازدید:١۴۶٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کارن اطلس پژوه
 دستگاه تست آردyucebas یوجه باش
صورت مستقیم از روی رایانه صنعتی دارای صفحه اشاره ای موجود در روی دستگاه کنترل می شود. در روی دستگاه بورت شیشه ای وجود ندارد. این دستگاه دارای سیستم توزیع آب ویژه بوده و امور آبرسانی از روی رایانه صنعت
تهران
بازدید:٢٧۶١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروش ویژه و تجهیزات آزمای
شیشه آلات آزمایشگاهی
مایر-ارلن دهانه تنگ-پیپت-پیپت اتوماتیک-دکانتور مخروطی-سرنگ شیشه ای-بطری در پیچ دارآبی-بطری محیط کشت-بورت اتوماتیک-بورت ساده-میکرو بورت-قیف-قیف بوخنر-کریستالیزور-قطره چکان سر خروسی-قطره چکان سرپوآردار-
تهران
بازدید:١٣٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط لقمان پژوهش بهینه
تجهیزات آزمایشگاه کارخانجات روغن زیتون وآنالیز روغ
یر روغن(عددصابونی) استوانه مدرج-بالون-ارلن مایر-بشر-مبرد مارپیچ-شعله وتوری وسه پایه-قیف دکانتاسیون-بورت اتوماتیک-پیپت ژوژه-لوله وجالوله ای-قطره چکان-همزن شیشه ای-بطری مایعی-پیکنومتر-ظرف رطوبت گیری-پی
تهران
صفحه ١ ٢

صفحات مرتبط