جک تک ستون

جک تک ستون  از بالابرهای مخصوص کارواش می باشد که جهت زیر شویی خودرو ها استفاده می شود.  توانایی بلند کردن  خودرو تا