جک پالت عریض

جک پالت عریض برای حمل و نقل بارهایی دارای عرض زیاد (عرض 68 سانتیمترو طول شاخک 120 سانتیمتر)
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش جک پالت عریض
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش جک پالت عریض
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش  با عرضه کنندگان جک پالت عریض درلیست زیر تماس بگیرید

جک پالت

جک پالت

ویژه ١,٢٠٠ امتیازی