جک پالت چله بر

جک پالت چله بر ( رول بر ) برای حمل بارهای دوار مثل: چله های ریسندگی که مانند استوانه هستند، استفاده می شود
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش جک پالت چله بر 
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش جک پالت چله بر 
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش  با عرضه کنندگان جک پالت چله بردر سایت صنعت تماس بگیرید. 

جک پالت

جک پالت

ویژه ١,٢٠٠ امتیازی