بازدید:٢١١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت تکین صنعت
اره استخوان بر، اره قصابی
وان بر, اره گوشت بر صنعتی, اره قصابی, اره برش گوشت گوساله, اره برش استخوان گاو, دستگاه برش استخوان, دستگاه برش گوشت, فروش اره استخوان بر, فروش اره گوشت بر, فروش اره قصابی, استخوان بر, فروش اره استخوان
تهران
بازدید:١٨۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
دستگاه خردکن گوشت KT
وشت،تکه کن گوشت،تکه تکه کن گوشت،تکه کن گوشت،برش منظم گوشت،دستگاه kt،دستگاه تکه کن گوشت،ورقه زن گوشت،دستگاه برش گوشت،دستگاه برش منظم،برش گوشت قرمز،بریدن گوشت ماهی ,,,
تهران
بازدید:٢۵٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
استخوان بر تمام استيل مينروا A/E182
abkhshamim.ir وب سايت شرکت آدرس تهران يافت آباد ميدان الغدير شرکت طبخ شميم طبخ شميم,استخوان بر,دستگاه برش گوشت,استخوان بر ايتاليايي
تهران
بازدید:٢۶٢٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
استخوان بر تمام استيل یتالیایی A/E155
شميم www.tabkhshamim.ir وب سايت شرکت آدرس تهران يافت آباد ميدان الغدير شرکت طبخ شميم طبخ شميم,دستگاه برش گوشت,, استخوان بر مينرو,استخوان بر ايتاليايي
تهران
بازدید:١٠٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت صنعتی طبخ شمیم
قیمه کن گوشت
وشت،تکه کن گوشت،تکه تکه کن گوشت،تکه کن گوشت،برش منظم گوشت،دستگاه kt،دستگاه تکه کن گوشت،ورقه زن گوشت،دستگاه برش گوشت،دستگاه برش منظم،برش گوشت قرمز،بریدن گوشت ماهی طبخ شمیم,تکه تکه کن گوشت,,
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط