دستگاه نیتروژن ساز

دستگاه نیتروژن ساز دستگاهی است که گاز نیتروزن تولید می کند. از این گاز برای باد کردن لاستیک تایر خودرو ها استفاده می شود مزایای این کار