دستگاه پرس

این دستگاه جهت تولید انواع موزاییک کف فرش پیاده رو مورد استفاده قرار می گیرد.
قابلیت های دستگاه پرس برای کاهش هزینه های تولید :
- کیفیت و استحکام بالای موزائیک تولید شده به علت روش تولید و تناژ بالای پرس
- رانـدمـان و ســرعت تولیـد بـالا بـه علـت امـکــان کـار 24 سـاعـته بـا ایـن دســتگاه
- افزایش صافی سطح و پرداخت نمای موزائیک در مقایسه با موزائیکهای تولید شده به روش سنتی
- کاهش میزان برق مصرفی نسبت به حجم محصول تولیدی
- کاهش نیروی انسانی با توجه به کم شدن نیروی کار مهاجر و کمک به تولید کنندگان صنعت موزائیک کشور
- صادرات محصولات تولید شده به علت کیفیت برتر نمای موزائیک
- فضــای ابــعادی کــم دســتگاه جهــت نـصب و راه انــدازی
- همگن بودن دانه بندی موزائیک به علت ویبره
- یـکـنـواختـی ضـخـامـت مـوزائیک هـای تـولیدی

اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش دستگاه پرس
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش دستگاه پرس

برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش دستگاه پرس با عرضه کنندگان دستگاه پرس در سایت صنعت تماس بگیرید. ثبت آگهی فوری ثبت کسب و کار