کسب و کارهای های مرتبط با زرشک

کسب و کارهای مرتبط با زرشک لیست تامین کنندگان، تولید کنندگان و شرکت های مربوط به زرشک... توضیح بیشتر راجع به زرشک

تولیدکننده و عرضه (بازار داخل و صادرات ) مواد غذایی ارگانیک

تولیدکننده انواع آبمیوه ، خشکبار، آجیل، تنقلات

زرشک و زعفران

تولید کنسانتره میو ههای زرشک، آلبالو، انار، انگورقرمز، خرما،


صفحه ١