سطح سنج

سطح سنج ابزارهایی هستند که به کمک آنها می توان سطح مایعات و بطور کلی سطح سیالات را با دقت بالا اندازه گیری کرد.
انواع سطح سنج : سطح سن