بازدید:١٧۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط صنعت
محاسبه سود بانکی
فرمول محاسبه سود بانکی: برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید. مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )*
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط