بازدید:١٧۴ |
ارسال در اطلاعات کاربردی توسط صنعت
محاسبه سود بانکی
فرمول محاسبه سود بانکی: برای محاسبه بهره وام بانکی طبق مثال زیر میتوانید محاسبه کنید. مثال. اگر شما ۱میلیون ریال وام گرفته اید با بهره ۱۵% و باز پرداخت ۱۲ماهه مبلغ بهره ۸۱۲۵۰ = ۲۴۰۰ / (۱+۱۲ )* ۱۵ * ۱۰۰۰۰۰۰ تعداد اقساط/(مبلغ بهره +اصل وام) =مبلغ اقساط ماهانه مبلغ هر قسط ۹۰۱۰۴ = ۱۲ / (۸۱۲۵۰+۱۰۰۰۰۰۰) اما محاسبه مبلغ سود وام های یک سررسید (یک قسطه مثل وام
اصفهان
صفحه ١