کسب و کارهای های مرتبط با سویا

کسب و کارهای مرتبط با سویا لیست تامین کنندگان، تولید کنندگان و شرکت های مربوط به سویا... توضیح بیشتر راجع به سویا

پروتئین باف تدار سویا با برند ماسو، مویا، باما

تولید و بسته بندی پروتئین سویا

عرضه کننده مواد اولیه

تولیدکننده مواد غذایی

ادویه جات در سایزهای مختلف،انواع حبوبات، غلات و آردغلات،کشم

تنها تولیدکننده سویاشیر استریل با برند مانداسوی در خاورمیانه

تولید و بسته بندی ادوی هجات، سویا و مکمل های غذایی، زعفران

واردات انواع دستگاه آلات مواد غذایی


صفحه ١