شیر برقی

شیر برقی به شیری گفته میشود که با استفاده از برق و نیروی مغناطیسی عمل میکنند شیر برقی انرژی الکتریکال را به حرکت خطی تبدیل میکند. شیر برقی یه سیم پیچی که در اطراف یک هسته آهنی پیچیده شده است. و زمانی که جریان الکتریسته از آن عبور میکند تولید میدان مغناطیسی میکند
اطلاع از لیست قیمت، مشخصات، تصاویر و فیلم ها، نمایندگی ها، شرکت ها، تامین کنندگان و فعالین مربوط به فروش  شیر برقی
برای اطلاع بیشتر درباره شرایط فروش  شیر برقی با عرضه کنندگان  شیر برقی درلیست زیر تماس بگیرید.