بازدید:١۵۵ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط آداک ویرا پژوه
فتومترلاویباند-فتومترLOVIBOND MD200
فتومتر یکی از دستگاههایی است که دارای کاربرد بسیارزیادی در آزمایشگاههای آب و فاضلاب می باشد کمپانی LOVIBONDیکی ازکمپانیهای معتبرآلمانی می باشد که هم در زمینه تولید قرصهایDPD LOVIBONDدی پی دی لاوی باند,پی اچ لاوی باندPH LOVIBOND,هم کیت های اندازه گیری کلر و پی اچ می باشد یکی از این دستگاههای فتومتری دستگاه فتومتر LOVIBONDمدلMD200 می باشد که دارای خصوصیات زیرمی باشد:
تهران
بازدید:٧١۵ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت یاسا تجهیز
فروش فلیم فتومتر
شرکت یاسا تجهیز نماینده فروش محصولات A&E England میباشد ، فلیم فتومتر های این شرکت انگلیسی از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند و دارای رنج اندازه گیری 2 تا 5 عنصر K– Na – Li – Ca – Ba میباشند.فلیم فتومتر های این شرکت از آخرین تکنولوژی های روز دنیا بهره مند هستند و توانایی قابلیت ترسیم منحنی کالیبراسیون به روش خط مستقیم، منحنی و برازش ثانویه و قابلیت قرائت مستقیم غلظ
تهران
بازدید:٩٩٢ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط ستاره عرش آریا نمایندگی ا
فتومتر هانا HANNA مدل HI 83200-02
ش آریا نمایندگی انحصاری هانا HANNA آمریکا ارائه دهنده انواع دستگاه پرتابل و رومیزی فوتومتر. دستگاه فتومتر ساخت کمپانی هانا آمریکا مدل HI 83200-02 Multiparameter photometer for laboratories: Aluminum , Alkalinity , Ammonia , Ammonia LR , Bromine , Calcium , Chlorine Dioxide , Chlorine*, Free , Chlorine*, Total , Chromium VI HR , Chromium VI LR , Color , Copper HR, Co
تهران
بازدید:۵٩۶ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط دی تجهیز آزما
فتومتر سنجش فسفات میلواکی
" فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (MR ) با رنج 0.00 – 9.99 mg / l با دقت 0.01 mg / l پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل (Range: 0.00 - 9.99 mg/L (NH3-N Resolution: 0.01 mg/L
تهران
بازدید:۶۶٩ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط دی تجهیز آزما
فتومتر سنجش ید مایعات
0.0 to 12.5 mg / L Resolution : 0.1 ppm Accuracy : ± 0.1 ppm " فتومتر سنجش ید,نماینده میلواکی,دی تجهیز آزما,مارتینی
تهران
بازدید:۶٩٣ |
ارسال در محصولات و خدمات توسط دی تجهیز آزما
فتومتر اندازه گیری آمونیاک - آمونیاک سنج
" فتومتر دیجیتال تست آمونیاک (MR ) با رنج 0.00 – 9.99 mg / l با دقت 0.01 mg / l پر تابل به همراه یک سری کیت و کیف قابل حمل (Range: 0.00 - 9.99 mg/L (NH3-N Resolution: 0.01 mg/L
تهران
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶