بازدید:١٢٧١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
قوطی باز کن دستی
د can can، توسط شرکت بازرگانی طبخ شمیم، با استفاده از این دستگاه به راحتی و فشاری نا چیز درب هر نوع قوطی کنسرو ، کمپوت و ... را باز کنید. شمامیتوانیدازطریق راه های ارتباطی زیراین محصول بی نظیرراسفارش
تهران
بازدید:١١۶۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت طبخ شمیم
قوطی باز کن can can
د can can، توسط شرکت بازرگانی طبخ شمیم، با استفاده از این دستگاه به راحتی و فشاری نا چیز درب هر نوع قوطی کنسرو ، کمپوت و ... را باز کنید. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر این محصول بی نظیر ر
تهران
بازدید:١٨٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط طبخ شمیم
قوطی باز کن دستی
د can can، توسط شرکت بازرگانی طبخ شمیم، با استفاده از این دستگاه به راحتی و فشاری نا چیز درب هر نوع قوطی کنسرو ، کمپوت و ... را باز کنید. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر این محصول بی نظیر ر
تهران
بازدید:١۴٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت صنعتی طبخ شمیم
قوطی باز کن دستی
د can can، توسط شرکت بازرگانی طبخ شمیم، با استفاده از این دستگاه به راحتی و فشاری نا چیز درب هر نوع قوطی کنسرو ، کمپوت و ... را باز کنید. شما می توانید از طریق راه های ارتباطی زیر این محصول بی نظیر ر
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط