بازدید:۶۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کارن اطلس پژوه
آنالایزر شیر-آنالایزر شیر مدلLA
نمونه: ۱°C40°-C رطوبت مجاز محیط: ۳۰% – ۸۰% قابلیت اندازه گیری چربی -دانسیته -ماده خشک -پروتئین -لاکتوز -%آب افزوده -دما -نقطه انجماد -salt- ph -هدایت الکتریکی -Total solids مدل LA از کمپانیLactos
تهران
بازدید:٨٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط آداک ویرا پژوه
محیط کشت-محیط کشت مرک آلمان
محیط کشت Dnase Test Agar 500 گرمی - محیط کشت دیوکسی کولات آگار 500 گرمی - محیط کشت دیوکسی کولات لاکتوز آگار 500 گرمی محیط کشت دیوکسی کولات سیترات آگار 500 گرمی - محیط کشت دکستروز آگار 500 گرمی
تهران
بازدید:٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط آداک ویرا پژوه
لاکتواستار-لاکتواستارشیر-قیمت لاکتواستار
ت اندازه گیری ماده خشک(snfماده خشک بدون چربی )از 0.00% تا 15.00%با خطای 0.04% قابلیت اندازه گیری لاکتوز از 0.00%تا 10.00% با خطای0.03% قابلیت اندازه گیری موادمعدنی یا خاکستر از 0.00%تا5.00% با خ
تهران
بازدید:٢٩١٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ابزار دقیق بهروز
 آنالایزر شیر
تر های قابل اندازه گیری دستگاه آنالایزر شیر : 1- ماده خشک بدون چربی 2- دانسیته 3- پروتئین 4- لاکتوز 5- ماده خشک 6- آب افزوده 7- نقطه انجماد 8- دما 9- با قابلیت شستشوی دستی و اتوماتیک **
تهران
بازدید:٧۵٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت مبین طب
محيط کشت شرکت مبين طب
لاد آگار محيط کشت فنل رد براث محيط کشت محيط ژيوليتي کانتوني CGAمحيط کشت جهت مخمر و کپک محيط کشت لاکتوز براث محيط کشت تريپتون سويا براث کازو براث محيط کشت مکانکي براث محيط کشت تريپتون سوي آگار
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط