بازدید:۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صنعت
فلدسیات
دود 60 درصد آن ها در سنگ های آذرین، تقریبا 30 درصد در سنگ های دگرگونی و 10 تا 11 درصد بقیه عمدتا در ماسه سنگ ها و کنگلومراها یافت می شود. فلدسپات ها از نظر شیمیایی آلومینوسیلیکات های پتاسیم، سدیم و کل
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط