بازدید:٢۴٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط حمید الکتریک
فروش انواع پنل متر،انکودر تایمر رله SSR شمارنده و
هانیانگ،سنسور القایی،سنسور خازنی،سنسور نوری،سنسور جک، پنل متر ریا،پالس متر،کنتاکتور،شمارنده،کوپلینگ،منبع تغذیه،شمارنده آتونیکس،شمارنده هانیانگ،کنترل دما،کنترل دما هانیانگ،کنترل دما آتونیکس،کنترل رطوبت
تهران
http://hamidelectric.com/
بازدید:۵۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت TES
-3063-6033-3032-3031-ODP-3033 منبع تغذیه، پاور ساپ
منبع تغذیه، پاور ساپلای منبع تغذیه در انواع منبع تغذیه dc و منبع تغذیه ac می باشد که dc powe supply شامل منبع تغذیه دوبل تراکینگ و منبع تغذیه دیجیتال تک کانال می باشد. منبع تغذیه دستگاهی است که قادر
تهران
بازدید:١۴١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
NDR-240، منبع تغذیه ریلی مینول 240 وات، NDR-240-24
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well NDR-240 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۶٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-60, منبع تغذیه ریلی مینول 60 وات, MDR-60-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-60 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
DR-30, منبع تغذیه ریلی مینول 30 وات, DR-30-12, DR-
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well DR-30 : منبع تغذیه
تهران
بازدید:١۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
 SE-600, منبع تغذیه کف خواب مینول 600 وات, SE-600-
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well SE-600 : منبع تغذی
تهران
بازدید:۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-350, منبع تغذیه کف خواب مینول 350 وات, LRS-350
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-350 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-200, منبع تغذیه کف خواب مینول 200 وات, LRS-200
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-200 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-150, منبع تغذیه کف خواب مین ول 150 وات, LRS-15
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-150 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-100, منبع تغذیه کف خواب مین ول 100 وات, LRS-10
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-100 : منبع تغذ
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-50, منبع تغذیه کف خواب مین ول 50 وات, LRS-50-1
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-50 : منبع تغذی
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-35, منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات, LRS-35-1
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-35 : منبع تغذی
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-20, منبع تغذیه ریلی مینول 20 وات, MDR-20-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-20 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-20, منبع تغذیه ریلی مینول 20 وات, MDR-20-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-20 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
DR-45, منبع تغذیه ریلی مینول 45 وات, DR-45-24, منب
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well DR-45 : منبع تغذیه
تهران
بازدید:١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-60, منبع تغذیه ریلی مینول 60 وات, MDR-60-24, م
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-60 : منبع تغذی
تهران
بازدید:۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صائن
منبع تغذیه 3 کاناله  قابل برنامه ریزی
منبع تغذیه 3 کاناله قابل برنامه ریزی مدل6033 ODP-ساخت کمپانی OWON هنگ کنگ – سه کانال متغیر و مستقل - دقت قرائت 1mA,1mV - دو کانال با خروجی متغیر 60 ولت 3 آمپر - یک کانال با خروجی متغیر 6 ول
تهران
بازدید:٩۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروشگاه آنلاین بهروز
فروش اینترنتی منبع تغذیه DC مارمونیکس
منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS-270 Marmonix MPS-270 DC Power Supply این منبع تغذیه خطی DC دارای سه کانال خروجی و نیز گستره ی توان خروجی از 195w تا 315w را دارد. درحالت ثابت بودن ولتاژ و جریا
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٠۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروشگاه آنلاین بهروز
فروش اینترنتی منبع تغذیه DC مارمونیکس
منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS-265 منبع تغذیه DC مارمونیکس Marmonix MPS-265 یک مولد قدرت خطی ارزان قیمت DC یک کانال و دارای گستره ی توان خروجی از 90W تا 180W است.هنگامی ک ولتاژ و جریان میزان ث
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۶۶٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروش تجهیزات برق صنعتی و
توزیع انواع منبع تغذیه کف خواب و ریلی
سلام صنعت به عنوان توزیع کننده انواع منبع تغذیه در مدل های کف خواب با ریلی با بهترین کیفیت موجود در بازار منبع تغذیه 12 و لت در انواع رنج آمپر منبع تغذیه 24 و لت در انواع رنج آمپر منبع تغذیه 5 و ل
تهران
بازدید:۶٧٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه قابل برنامه ریزی  PROVA 8000
منبع تغذیه دیجیتال قابل برنامه ریزی PROVA 8000 - خروجی متغیر 40V/5A -دارای 2 خروجی ثابت 5V/2A و 3.3V/3A -دارای محافظ ولتاژ و جریان بیش از حد -دقت قرائت: 1mV, 1mA -استحکام بالا و ان
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۶٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه ریگول RIGOL  DP-831A
منبع تغذیه ریگول RIGOL DP-831A دیجیتال منبع تغذیه دوبل 3 کاناله 30 ولت 2 آمپر+ دارای خروجی ثابت 8 ولت 5 آمپر+ توان خروجی 160 وات+ دارای نویز ریپل بسیار پایین محافظت شده در برابر اتصال کوتاه و Over
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۶٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه متغیر دوبل گودویل  GPS-3303
منبع تغذیه DC منبع تغذیه متغیر دوبل تراکینگ گودویل GWINSTEK GPS-3303 مشخصات فنی منبع تغذیه متغیر سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپردیجیتال خروجی ثابت: 5 ولت / 3 آمپر منبع تغذیه دوبل
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٠۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه متغیر دوبل MEGATEK MP-3003D
منبع تغذیه DC منبع تغذیه متغیر دوبل تراکینگ مگاتک MEGATEK MP-3003D مشخصات فنی منبع تغذیه سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت : 5 ولت / 3 آمپر محافظت شده در برابر OVER
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۵٩۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-3010
منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-3010 مشخصات فنی منبع تغذیه تک 30 ولت، 10 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ منبع تغذیه دیجیتال,منبع تغذیه متغیر تک,منبع تغذیه سوئیچینگ,منبع تغذیه دو
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۶۵٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-6010
منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-6010 مشخصات فنی منبع تغذیه 60 ولت ، 10 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ منبع تغذیه دیجیتال,منبع تغذیه دوبل,منبع تغذیه سوئیچینگ,منبع تغذیه متغیر تک
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:٧٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه  توینتکسTWINTEX  TP30-60S
منبع تغذیه DC منبع تغذیه تک متغیر توینتکسTWINTEX TP30-60S مشخصات فنی منبع تغذیه متغیر سوئیچینگ تک 30 ولت ، 60 آمپر دیجیتال نمایشگر LED برای جریان و ولتاژ کمپانی سازنده Twintex منبع تغذیه
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۴٧١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-6003
منبع تغذیه DC منبع تغذیه تک متغیرمگاتکMEGATEK MP-6003 منبع تغذیه دوبل,منبع تغذیه دیجیتال,منبع تغذیه سوئیچینگ,منبع تغذیه متغیر تک
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تجهیزات اندازه گیری مشهد
منبع تغذیه تک متغیر مگاتکMEGATEK MP-3003
منبع تغذیه DC منبع تغذیه تک متغیر مگاتکMEGATEK MP-3003 مشخصات فنی منبع تغذیه 30 ولت ، 3 آمپر دیجیتال 5 و 12 ولت ثابت ، 1 آمپر Standby منبع تغذیه دیجیتال,منبع تغذیه سوئیچینگ,منبع تغذیه د
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:١۶١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر, LRS-350-24
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-350 : منبع تغذیه
تهران
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧ ٨ ٩

صفحات مرتبط