بازدید:٢۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط حمید الکتریک
فروش انواع پنل متر،انکودر تایمر رله SSR شمارنده و
هانیانگ،سنسور القایی،سنسور خازنی،سنسور نوری،سنسور جک، پنل متر ریا،پالس متر،کنتاکتور،شمارنده،کوپلینگ،منبع تغذیه،شمارنده آتونیکس،شمارنده هانیانگ،کنترل دما،کنترل دما هانیانگ،کنترل دما آتونیکس،کنترل رطوبت
تهران
http://hamidelectric.com/
بازدید:۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت TES
-3063-6033-3032-3031-ODP-3033 منبع تغذیه، پاور ساپ
منبع تغذیه، پاور ساپلای منبع تغذیه در انواع منبع تغذیه dc و منبع تغذیه ac می باشد که dc powe supply شامل منبع تغذیه دوبل تراکینگ و منبع تغذیه دیجیتال تک کانال می باشد. منبع تغذیه دستگاهی است که قادر
تهران
بازدید:١٣٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
NDR-240، منبع تغذیه ریلی مینول 240 وات، NDR-240-24
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well NDR-240 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-60, منبع تغذیه ریلی مینول 60 وات, MDR-60-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-60 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١۶۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
DR-30, منبع تغذیه ریلی مینول 30 وات, DR-30-12, DR-
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well DR-30 : منبع تغذیه
تهران
بازدید:١۶۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
 SE-600, منبع تغذیه کف خواب مینول 600 وات, SE-600-
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well SE-600 : منبع تغذی
تهران
بازدید:۴٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-350, منبع تغذیه کف خواب مینول 350 وات, LRS-350
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-350 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-200, منبع تغذیه کف خواب مینول 200 وات, LRS-200
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-200 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-150, منبع تغذیه کف خواب مین ول 150 وات, LRS-15
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-150 : منبع تغذ
تهران
بازدید:١٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-100, منبع تغذیه کف خواب مین ول 100 وات, LRS-10
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-100 : منبع تغذ
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-50, منبع تغذیه کف خواب مین ول 50 وات, LRS-50-1
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-50 : منبع تغذی
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
LRS-35, منبع تغذیه کف خواب مین ول 35 وات, LRS-35-1
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-35 : منبع تغذی
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-20, منبع تغذیه ریلی مینول 20 وات, MDR-20-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-20 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-20, منبع تغذیه ریلی مینول 20 وات, MDR-20-12, M
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-20 : منبع تغذی
تهران
بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
DR-45, منبع تغذیه ریلی مینول 45 وات, DR-45-24, منب
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well DR-45 : منبع تغذیه
تهران
بازدید:١٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
MDR-60, منبع تغذیه ریلی مینول 60 وات, MDR-60-24, م
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well MDR-60 : منبع تغذی
تهران
بازدید:۴٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صائن
منبع تغذیه 3 کاناله  قابل برنامه ریزی
منبع تغذیه 3 کاناله قابل برنامه ریزی مدل6033 ODP-ساخت کمپانی OWON هنگ کنگ – سه کانال متغیر و مستقل - دقت قرائت 1mA,1mV - دو کانال با خروجی متغیر 60 ولت 3 آمپر - یک کانال با خروجی متغیر 6 ول
تهران
بازدید:۶۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط فروش تجهیزات برق صنعتی و
توزیع انواع منبع تغذیه کف خواب و ریلی
سلام صنعت به عنوان توزیع کننده انواع منبع تغذیه در مدل های کف خواب با ریلی با بهترین کیفیت موجود در بازار منبع تغذیه 12 و لت در انواع رنج آمپر منبع تغذیه 24 و لت در انواع رنج آمپر منبع تغذیه 5 و ل
تهران
بازدید:١۶١۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه 24 ولت 15 آمپر, LRS-350-24
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well LRS-350 : منبع تغذیه
تهران
بازدید:١٢۵٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه ریلی 12 ولت مین ول - منویل
/دانیال بابایــی توزیع کننده محصولات شرکت‎ مین ول تایوان در ایران ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع منبع تغذیه و شارژر باطری ، اینورتر ، مبدل برق ،منبع تغذیه کف خواب ، منبع تغذیه ریلی در مدل های زیر
تهران
بازدید:١٢١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه ریلی مین ول - Mean Well - MW
نعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد قیمت منبع تغذیه ریلی مین ول 12 ولت 2.5 آمپر : 720.000 ريال قیمت منبع تغذیه ریلی مین ول 12 ولت 5 آمپر
تهران
بازدید:١٠٧٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه ریلی مین ول - منویل - Mean We
/دانیال بابایــی توزیع کننده محصولات شرکت‎ مین ول تایوان در ایران ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع منبع تغذیه و شارژر باطری ، اینورتر ، مبدل برق ،منبع تغذیه کف خواب ، منبع تغذیه ریلی در مدل های زیر
تهران
بازدید:١١٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه 450 وات سوئیچینگ مین ول - MW
صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد قیمت منبع تغذیه کف خواب مین ول 450 وات : 2.780.000 ريال قیمت منبع تغذیه کف خواب مین ول 600 وات :
تهران
بازدید:١٠٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه سوئیچینگ مین ول - منویل
ی برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well قیمت منبع تغذیه کف خ
تهران
بازدید:٩۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه کف خواب مین ول - MEAN WELL
نعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد قیمت منبع تغذیه کف خواب منویل 12 ولت 30 آمپر : 1.600.000 ريال قیمت منبع تغذیه کف خواب مین ول 12 ولت
تهران
بازدید:٨٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه کف خواب مین ول - منویل - MW
/دانیال بابایــی توزیع کننده محصولات شرکت‎ مین ول تایوان در ایران ، آمادگی خود را جهت ارائه انواع منبع تغذیه و شارژر باطری ، اینورتر ، مبدل برق ،منبع تغذیه کف خواب ، منبع تغذیه ریلی در مدل های زیر
تهران
بازدید:١۵٣٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکترو صنعت بابایی
منبع تغذیه ریلی 24 ولت 5 آمپر منویل, EDR
برق صنعتی ، اتوماسیون صنعتی ، الکترونیک صنعتی و تجهیزات برق صنعتی قادر به ارایه امور ذیل می باشد منبع تغذیه سوئیچینگ کف خواب منویل و منبع تغذیه ریلی مین ول تایوان Mean Well منبع تغذیه ریلی 24 و
تهران
بازدید:١٠۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط صائن
منبع تغذیه دوبل تراکینگ DC , 30V/3A
منبع تغذیه دوبل قابل برنامه ریزی مدل ODP-3032 ساخت کمپانی OWON هنگ کنگ – دو کانال متغیر 30 ولت 3 آمپر - یک کانال خروجی ثابت 5 ولت ، 3 آمپر - قابل برنامه ریزی – قابلیت اتصال به کامپیوتر با
تهران
بازدید:۴۴۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط پارس الکترونیک
منبع تغذیه DP712
منبع تغذیه DP712 منبع تغذیه قابل برنامه ریزی تک کانال مولتاژ خروجی 50 ولت 3 آمپر حساسیت نمایش ولتاژ10mV حساسیت نمایش آمپر 10mA دارای مدار محافط خروجی ولتاژ وجریان قابل اتصال بهpc از طریق USB
تهران
بازدید:۴٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط پارس الکترونیک
منبع تغذیه MPS-3003LK-3
منبع تغذیه MPS-3003LK-3 منبع تغذیه سه کاناله دوبل تراکینگ 30 ولت 3 آمپر دیجیتال خروجی ثابت : 5 ولت / 3 آمپر محافظت شده در برابر اضافه بار OVERLOAD و اتصال کوتاه دارای کلید خروجی STAND BY کمپانی
تهران
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧

صفحات مرتبط