بازدید:١٣٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت زرین تراش اصفهان (سه
واردات و بورس انواع شیلنگ سمپاش و مه پاش
نه تحمل فشار و گوشت لایه های داخل و خارج با مواد اولیه PVC است. ویژگی: کاربرد متنوع:اسپری سم و مواد شیمیایی کشاورزی در زمین های کشاورزی ، باغات و گلخانه ،استفاده برای کاوش معادن فلزات ، شستشوی مر
اصفهان
بازدید:۵٨۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت زرین تراش اصفهان (سه
شرکت زرین تراش (سهامی خاص)
نه تحمل فشار و گوشت لایه های داخل و خارج با مواد اولیه PVC است. ویژگی: کاربرد متنوع:اسپری سم و مواد شیمیایی کشاورزی در زمین های کشاورزی ، باغات و گلخانه ،استفاده برای کاوش معادن فلزات ، شستشوی مر
اصفهان
صفحه ١

صفحات مرتبط