نور سنج

نورسنج یا فوتومتریک وسیله برای اندازه‌ گیری شدت روشنایی‌ یا خواص اپتیکی محلول‌ها یا سطوح است. همچنین نورسنج‌ها برای اندازه‌گیری کمیت‌های همچون روشنایی ، چگالی تابش ،جذب،پراکندگی،بازتاب،قلوئورسانس و .....به کار می رود.
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش نورسنج
جهت کسب اطلاع  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش انواع نورسنج با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان نورسنج در لیست زیر تماس بگیرید.