پرس ضربه ای (پرس مکانیکی)

پرس ضربه ای (پرس مکانیکی)

رایان پرس
تهران، تهران
ویژه ١,٧٠٠ امتیازی
بیل هیدرولیکی چرخ لاستیکی

بیل هیدرولیکی چرخ لاستیکی

قیمت: ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان
پردیس صنعت
اصفهان، اصفهان