وینچ جرثقیل

وینچ جرثقیل یک سازه است که ازترکیب  تجهیزاتی مثل قرقره  و سیم تشکیل شده است و برای جابجایی اجسام توسط جرثقیل استفاده می شود. در بیشتر جرثقیل های سنگین ونیمه سنگین از دو وینچ استفاده می شود یکی بصورت تک لا دیگری بصورت چندلا .
انواع وینچ  جرثقیل : بکسلی ( تکسرعته ، دو سرعته ، دو کاره ، چهار کاره ) ، زنجیری ( تکسرعته ، دو سرعته ، دو کاره ، چهار کاره )
اطلاعات کاربردی، اخبار و اطلاعیه ها، آگهی های خرید و فروش مرتبط با فروش وینچ جرثقیل
جهت کسب اطلاعات  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش وینچ جرثقیل با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و شرکت های وینچ جرثقیل در لیست زیر تماس بگیرید.