پشم سنگ

پشم سنگ (Rockwool) عایق حرارتی و صوتی با تحمل دمای ۷۵۰+ درجه سانتیگراد و نقطه ذوب ۱۳۰۰ و نیز تحمل برودتی آن ۳۰- درجه سانتیگراد است، دارای ضریب انتقال حرارتی بسیار کم بوده .
جهت کسب اطلاعات  بیشتر ازمشخصات ، لیست قیمت ، شرایط فروش پشم سنگ با نمایندگی ها ، تامین  کنندگان  و تولیدکنندگان پشم سنگ در لیست زیر تماس بگیرید.