بازدید:۵١٩٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین آلات دوخت وبرش جک
چرخ خیاطی مادگی فول اتومات جک -JK 1790
چرخ مادگی فول اتومات در سه سری اختصاصی چرخ خیاطی جک,چرخ خیاطی جک کامپیوتری,چرخ مادگی جک,JACK SEWING MACHINE
اصفهان
بازدید:١۴۵١٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین آلات دوخت وبرش جک
چرخ خیاطی میاندوز جک -8569ADI
در مصرف برق موتور پر قدرت و بدون صدا با قابلیت تنظیم سرعت تنظیم موقعیت سوزن چراغ ال ای دی.... چرخ خیاطی جک,چرخ خیاطی میاندوز,چرخ خیاطی بدون موتور,JACK SEWING MACHINE
اصفهان
بازدید:١٠١٢۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ماشین آلات دوخت وبرش جک
چرخ خیاطی زیگزال جک -JK768BDI
قابلیت تنظیم سرعت تنظیم موقعیت سوزن چراغ ال ای دی و..... در مدل های سه نخ -چهار نخ - پنج نخ چرخ خیاطی جک,چرخ خیاطی اورلوک,چرخ خیاطی زیگزال,چرخ خیاطی کم مصرف
اصفهان
بازدید:۴۴٢۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT رگه دوزی چرخ خیاطی
رار داده تا رگه ها یکنواخت و موازی دوخته شوند. از رگه دوزی جهت تزئینات روی لباس استفاده می شود. چرخ خیاطی,پایه با DFT,رگه دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٣۴۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT راسته دوزی چرخ خیاطی
خواهید لغزش به حداقل برسد استفاده کرد.هنگام استفاده از این پایه فقط باید از دوخت ساده استفاده کرد. چرخ خیاطی,پایه با DFT,راسته دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٣٠٨٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT ساتن چرخ خیاطی
رجستگی های دوخت را از زیر پایه می دهد. توجه:این پایه از لحاظ ظاهری شبیه پایه استاندارد می باشد. چرخ خیاطی,پایه با DFT,ساتن,کاچیران
تهران
بازدید:٣۵٢٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT شفاف چرخ خیاطی
امی که کاربر تمایل دارد موقعیت دوخت در زیر پایه را مشاهده کند بهتر است از پایه شفاف استفاده گردد. چرخ خیاطی,پایه با DFT,شفاف شیشه ای,کاچیران
تهران
بازدید:٣٩۶٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT جادکمه چرخ خیاطی
مه. 5. فشار دکمه B:انتهای جادکمه. 6.فشار دکمه A:سمت چپ جادکمه . 7. فشار دکمه B:ابتدای جادکمه. چرخ خیاطی,پایه با DFT,جادکمه,کاچیران
تهران
بازدید:۵۴٩٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT رفو چرخ خیاطی
پ و راست وبالا وپایین حرکت دهید. آنقدر این عمل را تکرار کنید تا محل پارگی پر شود. (دقت شود که بخیه چرخ خیاطی,پایه با DFT,رفو,کاچیران
تهران
بازدید:٧٩٠٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT پس دوزی و سر دوزی چرخ خیاطی
به سمت چپ حرکت کند و بالعکس، یعنی اگر سوزن روی تای دوم قرار نمی گیرد، پیچ را شل کرده تا پایه به سم چرخ خیاطی,پایه با DFT,پس دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٣۵٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT زیپ دوزی چرخ خیاطی
پ را بدوزید(در اصطلاح سرقائمی زده میشود.حدود یک الی یک و نیم سانت)دوباره پایه را کمی بلند کرده ،طر چرخ خیاطی,پایه با DFT,زیپ دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٣٧٨۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT تکه دوزی چرخ خیاطی
دکان ،تزیینات تکه دوزی روی تابلو ،وصل کردن تکه های پارچه ای یا چرمی برای کیف و ...استفاده میشود. چرخ خیاطی,پایه با DFT,تکه دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٧١١١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT لب تو (تاکن) چرخ خیاطی
شت نگه دارید. هنگام دوخت، پارچه را بادست به داخل پایه هدایت کرده و دوخت را تا پایان ادامه دهید. چرخ خیاطی,پایه با DFT,لب تو تاکن,کاچیران
تهران
بازدید:٩٠٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT نوار اریب چرخ خیاطی
استفاده کرد. این پایه قابلیت تنظیم توسط پیچ پایه برای عرض های مختلف نوار اریب را دارا می باشد. چرخ خیاطی,پایه با DFT,نوار اریب,کاچیران
تهران
بازدید:٢٩٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT کوک شل چرخ خیاطی
دوخت را بصورت شل و برجسته میزند. نکته هنگام استفاده از این پایه، کم کردن کشش نخ الزامی می باشد چرخ خیاطی,پایه با DFT,کوک شل,کاچیران
تهران
بازدید:۴۶٩٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT قیطان دوزی چرخ خیاطی
داخل حلقه وشیار پایه رد میکنیم و در حالی که با یک دست قیطان را کنترل میکنیم شروع به دوخت میکنیم. چرخ خیاطی,پایه با DFT,قیطان دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:۴٣٨٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه با DFT لبه دوزی باریک چرخ خیاطی
زائده مشکی رنگ که در پایه وجود دارد قرار گیرد تا لبه پارچه و تور به طور منظم و یکدست دوخته شود. چرخ خیاطی,پایه با DFT,لبه دوزی باریک,کاچیران
تهران
بازدید:۴٢۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
کمک پایه ساده چرخ خیاطی
گیرد. نکته:درهنگام استفاده از پارچه های ضخیم، باید سوزن متناسب با پارچه مورد استفاده قرار گیرد. چرخ خیاطی,پایه ساده,کمک پایه,کاچیران
تهران
بازدید:٢۴١١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده  راسته دوزی چرخ خیاطی
یه قرار میگیرد. توجه : در استفاده از این پایه هرچند دقیقه، سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید. چرخ خیاطی,پایه ساده,راسته دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٧۵٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده سردوزی با برش چرخ خیاطی
یه قرار میگیرد. توجه : در استفاده از این پایه هرچند دقیقه، سفت بودن پیچ سوزن بند را کنترل کنید. چرخ خیاطی,پایه ساده,سردوزی برش,کاچیران
تهران
بازدید:٣٠٠٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده شفاف(شیشه ای) چرخ خیاطی
های مخفی استفاده میگردد. این پایه دارای دوشیار در زیر آن جهت قرار گرفتن دندانه های زیپ می باشد. چرخ خیاطی,پایه ساده,شفاف شیشه ای,کاچیران
تهران
بازدید:۴٨٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه زیپ مخفی چرخ خیاطی
های مخفی استفاده میگردد. این پایه دارای دوشیار در زیر آن جهت قرار گرفتن دندانه های زیپ می باشد. چرخ خیاطی,پایه ساده,زیپ مخفی,کاچیران
تهران
بازدید:٣١۶۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده چشمه دوزی چرخ خیاطی
می شود. دنده کارپیش بر در وضعیت پایین قرار میگیرد. نکته:عرض این دوخت به اندازه 5 میلی متر است چرخ خیاطی,پایه ساده,چشمه دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:۴۴۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده جا دکمه چرخ خیاطی
ه. 5. فشار دکمه B:انتهای جادکمه. 6.فشار دکمه A:سمت چپ جادکمه . 7. فشار دکمه B: ابتدای جادکمه. چرخ خیاطی,پایه ساده,جادکمه,کاچیران
تهران
بازدید:٢۶٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده رفوی چرخ خیاطی
ند و بالعکس،یعنی اگر سوزن روی تای دوم قرار نمی گیرد،پیچ را شل کرده تا پایه به سمت راست حرکت کند. چرخ خیاطی,پایه ساده,رفو,کاچیران
تهران
بازدید:٣٧٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده پس دوزی چرخ خیاطی
ند و بالعکس،یعنی اگر سوزن روی تای دوم قرار نمی گیرد،پیچ را شل کرده تا پایه به سمت راست حرکت کند. چرخ خیاطی,پایه ساده,پس دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:۶٩۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده چین سوزنی چرخ خیاطی
پایه. پارچه زیرین ،چین داده میشود ولی پارچه ی رویی بدون چین می ماند و به پارچه زیرین وصل می شود چرخ خیاطی,پایه ساده,چین سوزنی,کاچیران
تهران
بازدید:۵٧٧۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده چین پلیسه چرخ خیاطی
گیرد. از این پایه میتوان جهت چین دادن دامن ها، رویه های بالش و کوسن،لب آستین و ...استفاده کرد. چرخ خیاطی,پایه ساده,چین پلیسه,کاچیران
تهران
بازدید:۶٢٧٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده زیپ دوزی چرخ خیاطی
ا دوخته(در اصطلاح سرقائمی زده میشود.حدود یک الی یک و نیم سانت)دوباره پایه را کمی بلند کرده ،طرف دی چرخ خیاطی,پایه ساده,زیپ دوزی,کاچیران
تهران
بازدید:٨٩٨۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت کاچیران
پایه ساده غلطک(ضخیم دوزی)چرخ خیاطی
انی حرکت پارچه برای دوزنده فراهم می کند و باعث میشود که شما دوخت زیباو یکدستی را ، ارائه بدهید. چرخ خیاطی,پایه ساده,ضخیم دوزی غلطک,کاچیران
تهران
صفحه ١ ٢ ٣

صفحات مرتبط