بازدید:٢۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط الکتروتلاش
کارت حافظه مدل FBS-PACK
کارت حافظه برنامه سری FBS و B1
خراسان رضوی, مشهد
بازدید:۶۵۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
صوت سنج دیجیتال دارای کارت حافظه:
, IEC 61672 قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴ 16 G) یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش ارائه ضمانت نا
تهران
بازدید:۶۵٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
 نیروسنج دیجیتال دارای کارت حافظه100
ت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه همراه با کیف حمل قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16G) یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش ارائه ضمانت نامه ر
تهران
بازدید:۶٨۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
نیروسنج دیجیتال دارای کارت حافظه Kg  20
ت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه همراه با کیف حمل قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16G) یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش ارائه ضمانت نامه رسم
تهران
بازدید:٢٩٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
رطوبت سنج دیجیتال دارای کارت حافظه
: (wet bulb) قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه (SD CARD 1 ̴16G) یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش ارائه ضمانت نامه
تهران
بازدید:۶۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت ابزار پیشرو نیرو امت
 مولتی فانکشن شیمیایی دارای کارت حافظه:
: 0 ̴+60°C قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه G (SD CARD )1 ̴ 16 یک سال ضمانت تعویض و ده سال خدمات پس از فروش ارائه ضمانت نا
تهران
بازدید:١٢۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
WBGT متر دارای کارت حافظه
HEAT INDEX WBGT METER Model : WBGT-2010SD WBGT متر دارای کارت حافظه قابلیت اندازه گیری : دمای محیط 0 ̴50°C : (TA) رطوبت : 5 ̴95% RH Indoor : 0 ̴59°C Outdoor : 0 ̴56°C : WBGT -21.6 ̴50°
تهران
بازدید:٩٣۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
مولتی فانکشن مانیتورینگ دارای کارت حافظه
MULTI FUNCTION Model : MHB-382SD مولتی فانکشن مانیتورینگ دارای کارت حافظه )دماسنج- رطوبت سنج-فشار سنج) قابلیت اندازه گیری : دما : 0 ̴50°C رطوبت : 10 ̴95% RH فشار :7.5 ̴825 mmhg /0.29 ̴32
تهران
بازدید:٩۵٧ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
مولتی فانکشن مانیتورینگ دارای کارت حافظه
MULTI FUNCTION Model : MCH-383SD مولتی فانکشن مانیتورینگ دارای کارت حافظه (دماسنج - رطوبت سنج - CO2 سنج) قابلیت اندازه گیری : دما : 0 ̴50°C رطوبت : 10 ̴95% RH 0 ̴4000 ppm:CO2 ابعاد 132×
تهران
بازدید:٨٨۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
رطوبت سنج دیجیتال دارای کارت حافظه
HUMIDITY / TEMP METER REAL TIME DATA LOGGER Model : HT-3007SD رطوبت سنج دیجیتال دارای کارت حافظه قابلیت اندازه گیری : رطوبت : 5 ̴95% RH دما : 0 ̴50°C دما با پراب K/J : -50 ̴1300°C -25.3
تهران
بازدید:١۶۵٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
مولتی فانکشن شیمیایی دارای کارت حافظه
MULTIFUNCTION Model :WA-2017SD مولتی فانکشن شیمیایی دارای کارت حافظه (اسید سنج - اکسیزن متر–کنداکتیویتی متر–نمک سنج–ترمومتر) 5 دستگاه در یک دستگاه قابلیت اندازه گیری : رسانایی : 0 ̴200μs/2m
تهران
بازدید:١۵٠٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط درخشش الکتریک
اسید سنج دیجیتال دارای کارت حافظه
PH METER (Real time data logger) Model :PH-230SD اسید سنج دیجیتال دارای کارت حافظه قابلیت اندازه گیری : اسید : ±1999mV 0 ̴ 14PH ثبت اطلاعات به صورت مینیمم و ماکزیمم قابلیت اتصال به
تهران
بازدید:٢۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل صوت
یتال مدل SL 130-A ساخت TAIPO تایوان • صوت سنج مدل DB 100 ساخت KIMO فرانسه • صوت سنج دیجیتال دارای کارت حافظه لوترون (Lutron) مدل SL-4023SD برخی از انواع کالیبراتور صوت سنج (کالیبراتور سطح صوت):
تهران
بازدید:۴۶ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل نیرو و گشت
انواع نيرو سنج و گيج نيرو قابل حمل: • نیروسنج دیجیتال Lutron مدل FG-5100 • نیرو سنج دیجیتال دارای کارت حافظه مدل FG-6005SD برخی از انواع گشتاورسنج و ترک متر قابل حمل: • گشتاور سنج (ترکمتر) با پر
تهران
بازدید:٩٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت فشارسنج (مانومتر) و خلأ سنج (وکیوم متر)
• فشارسنج دیجیتال با پراب مجزا مدل PS-9302 • مولتی فانکشن محیطی (دما، رطوبت و فشار) با قابلیت نصب کارت حافظه مدل MHB-382SD فشارسنج دیجیتال ساخت لیزرلاینر: • فشار سنج باد لاستیک دیجیتالی مدل 082.
تهران
بازدید:٧٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت انواع نيرو سنج و نيرو سنج دیجیتال
ل FG-5100 • نیرو سنج دیجیتال مدل FG-5020 • نیرو سنج دیجیتال مدل FG-5005 • نیرو سنج دیجیتال دارای کارت حافظه مدل FG-6005SD • نیرو سنج دیجیتال دارای کارت حافظه مدل FG-6020SD • نیرو سنج دیجیتال دارا
تهران
بازدید:٢٢ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت انواع رطوبت سنج دیجیتال
مدل HM50 رطوبت سنج دیجیتال ساخت لوترون: • مولتی فانکشن محیطی (دما، رطوبت و فشار) با قابلیت نصب کارت حافظه مدل MHB-382SD • رطوبت سنج و دماسنج دیتالاگر دار - نقطه شبنم (Dwe point) مدل HT-3009، م
تهران
بازدید:۴٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت رطوبت سنج
بتون را اندازه گیری میکند، رطوبت سنج جامدات و یا نم سنج میگویند. امروزه رطوبت سنج های دیجیتال دارای کارت حافظه کاربرد زیادی در آزمایشگاه ها و کارخانجات پیدا کرده اند. متناسب با نوع کاربرد رطوبت سنج
تهران
بازدید:۵١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت ترمومتر دیجیتال
مدل MP 210 ترمومتر دیجیتال ساخت لوترون: • مولتی فانکشن محیطی (دما، رطوبت و فشار) با قابلیت نصب کارت حافظه مدل MHB-382SD • ترمومتر تماسی و غیرتماسی مدل TM-2000 (مادون قرمز، Pt100 و ترموکوپل نوع K
تهران
بازدید:٧٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مرجع تجهیزات اندازه گیری
قیمت ترمومتر تماسی یا دماسنج تماسی
ترمومتر تماسی یا دماسنج تماسی ساخت لوترون: • مولتی فانکشن محیطی (دما، رطوبت و فشار) با قابلیت نصب کارت حافظه مدل MHB-382SD • ترمومتر تماسی و غیرتماسی مدل TM-2000 (مادون قرمز، Pt100 و ترموکوپل نوع
تهران
بازدید:۶۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت TES
صداسنج زیست محیطی 100 ساعته  ، مدل TES-1353S ساخت
ی باند 31.5Hz~8kHz شبکه‌های اندازه‌گیری: A , C دقت :1.5dB ± قابلیت اتصال به کامپیومتر با USB دارای کارت حافظه به ظرفیت 4GB دارای سه حالت توزین زمانی: Fast, Slow and Impulse قابلیت نمایش تاریخ و ساعت
تهران
بازدید:۶٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت TES
ارتعاش سنج مدل TES-3101 ساخت کمپانی TES تایوان
Hz~500Hz, 3Hz~500Hz - حافظه دستی: 100 مورد - قابلیت ثبت بیشترین و کمترین مقدار داده ها - دارای کارت حافظه 4 گیگا بایت - دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر با کابلUSB - شرایط محیطی عملکرد دستگاه :
تهران
بازدید:٩۴ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت TES
ثبات 8 كاناله دما مدل PROVA-800 ساخت کمپانی TESتای
-سرعت نمونه دارای برای 8 ورودی در 1 ثانیه -نمایش ماکسیمم و مینیمم برای هر8 ورودی -دارای 2 گیگ کارت حافظه (8 گیگ به صورت اختیاری) -قابلیت قرائت کارتSD به طور مستقیم از کامپیوتر -قابلیت مدیریت آ
تهران
بازدید:٢٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت برازنده تجارت هونام
دوربین حرارتی ترموویژن فلوک مدل FLUKE TIS40 9HZ
رجه سانتی گراد نسبت فاصله به قطر دایره 257 به 1 صفحه نمایشگر بزرگ 3.5 اینچی دوربین 5 مگا پیکسلی کارت حافظه داخلی 4 گیگا بایتی و میکرو SD 4 گیگا بایتی رزولوشن 160 در 120 پیکسلی حساسیت دمایی کمتر
تهران
بازدید:٢١ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت برازنده تجارت هونام
دوربین حرارتی ترموویژن فلوک مدل FLUKE TIS60 9HZ
از 0.08 درجه سانتی گراد در 30 درجه رزولوشن 260 در 195 پیکسلی فرکانس 9 هرتز دوربین 5 مگا پیکسلی کارت حافظه 4 گیگا بایتی قابلیت عکس برداری و فیلم برداری برازنده تجارت وارد کننده و نماینده فروش مح
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت برازنده تجارت هونام
دوربین تصویربرداری حرارتی فلوک مدل Fluke FLK-Ti90
اسیت دمایی 0.15 درجه سانتی گراد در 30 درجه رزولوشن 4800 پیکسل فرکانس 9 هرتز دوربین 5 مگا پیکسلی کارت حافظه 8 گیگا بایتی قابلیت عکس برداری و فیلم برداری برازنده تجارت وارد کننده و نماینده فروش مح
تهران
بازدید:١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط شرکت برازنده تجارت هونام
دوربین ترمو ویژن فلوک مدل Fluke TI100
ده اندازه گیری دما از -20 تا 250 درجه سانتی گراد صفحه نمایشگر بزرگ 3.5 اینچی دوربین 5 مگا پیکسلی کارت حافظه داخلی 8 گیگا بایتی و میکرو SD 4 گیگا بایتی رزولوشن 160 در 120 پیکسلی حساسیت دمایی کمتر
تهران
بازدید:٨٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط نیلی کار
فروش دیاگ جی اسکن 2
گر عملیات ویژه و.... - امکان عیب یابی همه ی خودروهای دارای استاندارد OBD از طریق منوی OBD - دارای کارت حافظه ی 16 گیگابایتی - امکان گرفتن عکس (screen shot) از صفحات دستگاه و ذخیره آنها در دستگاه به
تهران
بازدید:١٣۵ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مهندسی امنیتی ایرانیان
دوربین مداربسته دام دید در شب JUAN
ON – ثبت منطقه مورد نظر / ROI – متعادل سازی رنگ سفید در تصویر / AWB دارد پشتیبانی از کارت حافظه / MICRO SD – منوی دوربین UTC Control ضد آب / WATER PROOF بله ولتاژ برق مصر
تهران, اسلامشهر
بازدید:١٣٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط مهندسی امنیتی ایرانیان
دوربین مداربسته دید در شب juan
ON – ثبت منطقه مورد نظر / ROI – متعادل سازی رنگ سفید در تصویر / AWB دارد پشتیبانی از کارت حافظه / MICRO SD – منوی دوربین OSD ضد آب / WATER PROOF بله ولتاژ برق مصرفی DC1
تهران, اسلامشهر
صفحه ١ ٢ ٣ ۴ ۵ ۶ ٧

صفحات مرتبط