بازدید:۶۵٣ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تامین کننده ی قطعات و تجه
رسوب زداي التراسونيک
دستگاه رسوب زدای التراسونیک ساخت کشور آمریکا برای اولین بار در فضا پیما های ناسا مورد استفاده قرار گرفته و پس از آن در صنعت مورد بهره برداری قرارگرفته است. این دستگاه شگفت انگیز با ایجاد امواج فراصوت
تهران
بازدید:١٢١٨ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ایپک
ترب مغناطیسی دائمی نئودیوم 86034228
ترپ مغناطیسی دائم نئودیم,ترپ مغناطیسی الکتریکی,پنجره مغناطیسی نئودیم در صنایع سرامیک شامل صنایع تولید کاشی - چینی مظروف - چینی الکتریکی - چینی بهداشتی کاربرد دارد .مگنتهای الکتریکی از نظر قدرت بسیار
تهران
بازدید:٢١٠٩ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط گروه صنعتی مغناطیس تجهیز
ترپ مغناطیسی، تله مغناطیسی
ترپ مغناطیسی دائم نئودیم,ترپ مغناطیسی الکتریکی,پنجره مغناطیسی نئودیم در صنایع سرامیک شامل صنایع تولید کاشی - چینی مظروف - چینی الکتریکی - چینی بهداشتی کاربرد دارد .مگنتهای الکتریکی از نظر قدرت بسیار
تهران
بازدید:۴٩٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط تسلا مگنت
ترپ مغناطیسی دائم نئودیم,ترپ مغناطیسی الکتریکی
ترپ مغناطیسی دائم نئودیم,ترپ مغناطیسی الکتریکی,پنجره مغناطیسی نئودیم ترپ مغناطیسی الکتریکی در صنایع سرامیک شامل صنایع تولید کاشی - چینی مظروف - چینی الکتریکی - چینی بهداشتی کاربرد دارد .مگنتهای الک
تهران
بازدید:٢٠ |
اشتراک گذاری
ارسال در محصولات و خدمات توسط ایپک
ترب مگنت
ترپ مغناطیسی دائم نئودیم,ترپ مغناطیسی الکتریکی,پنجره مغناطیسی نئودیم در صنایع سرامیک شامل صنایع تولید کاشی - چینی مظروف - چینی الکتریکی - چینی بهداشتی کاربرد دارد .مگنتهای الکتریکی از نظر قدرت بسیار
تهران
صفحه ١

صفحات مرتبط